Tarihten Nokta Atışı Sorular [81-128]

  81-Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?

  82-Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?

  83-Seyahatnamenin yazarı kimdir?

  84-Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?

  85-Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?

  86-Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?

  87-Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi

  88-İlk Islahat programının oluşturulması

  89-Demiryollarının yapımına başlanması

  90-Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?

  91-Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?

  92-Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?

  93-Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?

  94-Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?

  95-Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?

  96-Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?

  97-Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?

  98-1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?

  99-16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?

  100-Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?

  101-Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?

  102-Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?

  103-Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?

  104-Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?

  105-Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?

  106-Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?

  107-Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?

  108-Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?

  109-Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?

  110-Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?

  111-I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?

  112-Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?

  113-Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?

  114-Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?

  115-Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?

  116-Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?

  117-Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?

  118-Toprak tiplerinden hangisinin ülkemizde görülme olasılığı yoktur?

  119-Fatih Sultan Mehmet kaçıncı Mehmet’tir?

  120-Asakir-i mansurei muhammediye hangi askeri ocağın kapatılmasıyla kurulmustur?

  121-Osmanlıda ilk top hangi savaşta kullanılmıştır?

  122-Tımar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

  123-Aşağıdakilerden Hangisi Osmanlı Devlet Teşkilatında Çalışan Askeri Görevlilerden Birisi Değildir?

  124-İstibdat Döneminde osmanlının dağılmasını önlemek amacıyla uygulanan politika aşağıdakilerden hagisidir?

  125-Ayşe Bibi Türbesi hangi Türk İslam devletine aittir?

  126-Yeniçeri ocağının kurucusu kimdir?

  127-Osmanlıda resmi tarih yazarlarına verilen isimdir?

  128-“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir