ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA

  • Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla birlikte ortaya çıkan otorite boşluğunda kilise ve papalık Avrupa’da etkinlikleini artırmışlardır.
  • Kilise ve papalık elinde bulundurduğu Aforoz(dindn çıkarma), Endülüjans(Günah çıkarma) ve Enterdi(Bir toplumu kralıyla beraber dinden çıkarma) gibi yetkilerle gücünü ve otoritesini artırmıştır.
  • Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla birlikte Avrupa’da temeli toprağa ve eşitsizliğe dayalı Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.

  HAÇLI SEFERLERİ

  • XI ve XIII. Yüzyıllar arasında Hıristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak amacıyla Müslümanların üzerine düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmektedir.

  Haçlı Seferlerinin Sebepleri

  • Küdüs’ü Müslümanlardan almak
  • Papa ve din adamlarının kışkırtmaları
  • Kluni Tarikatınin çalışmaları
  • Doğunun zenginliklerine ulaşmak
  • Türkleri Anadolu’dan atmak
  • Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi
  • Senyör ve şovalyelerin macera tutkusu

  Haçlı Seferlerinin Sonuçları

  • Küdüs Müslümanların elinde kalmıştır.
  • Papaya ve din adamlarına olan güven azalmıştır.
  • Avrupa’da Feodalite rejimi zayıflamıştır.
  • Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıkları artmıştır.
  • Akdeniz limanları önem kazanmıştır.
  • Doğu-Batı ticareti gelişmiştir.
  • Burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.
  • Kağıt ,matbaa,pusula ve barut gibi icatlar Avrupa’ya taşınmıştır.

  MAGNA CHARTA 1215

  • İngiltere kralı Yurtsuz John ile soylular arasında imzalanan belgedir.
  • Magna Charta ile birlikte kralın yetkileri kısıtlanmış bu durum da İngiliz demokrasisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

  YÜZYIL SAVAŞLARI 1337-1453

  • İngiltere ile Fransa arasında yapılan bu savaşı Fransa kazanmıştır.
  • Avrupa’da iki güçlü devletin birbirleri ile mücadele etmesi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerleyişini kolaylaştırmıştır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir