I.Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413-1421)

  Çelebi Mehmet

  a. Kişisel özellikleri:

  • Taht mücadelesine girişen kardeşler içerisinde en küçüğüdür.
  • Çelebi ve Kirişçi ünvanları kullanmıştır.
  • Çelebi; bilgili görgülü yakışıklı erkek çocuk anlamlarına gelmektedir.
  • Genç yaşta ölmüştür mezarı Bursa’da Yeşil türbededir.
  • Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

  b. Anadolu’daki Gelişmeler:

  • Anadolu Türk Birliğini kurma çalışmaları yeniden başlamış ve Anadolu beylikleri tekrar itaat altına
   alınmaya başlanmıştır.
  • Şeyh Bedrettin isyanı çıkmış ve isyan bastırılmıştır.
  • Bu isyan Osmanlıda çıkan dini ve sosyal içerikli ilk isyandır.
  • Siyasi içerikli Düzmece Mustafa İsyanı da bastırılmıştır.
  • Şehzade Mustafa, Yıldırımın küçük oğludur. Timur tarafından Semerkant’a götürülmüştü.
   Anadolu’ya gelerek taht mücadelesine girişmiş ve Bizans tarafından desteklenmiştir.

  c. Denizlerdeki Gelişmeler:

  • Venediklerle ilk deniz savaşı olan Çalı bey savaşı yapılmış ve Osmanlı donanması yenilmiştir. Bu
   durum Donanmanın henüz zayıf olduğunu göstermektedir.
  • Hicaz bölgesine ilk defa surre alayları gönderilmiştir.
  • Surre Alayı: Kutsal bölgelere çeşitli hediyelerin gönderilmesi.
  • Devşirme sitemi ilk defa bu dönemden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir