II.Murat Dönemi (1421-1451)

II.Murat

a. Kişisel Özellikleri:

 • Fatih Sultan Mehmet’in babasıdır.
 • Ebul Hayrat ve Koca Gazi Sultan gibi ünvanlar kullanmıştır.
 • Tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakan ilk ve tek padişahtır. Büyük oğlu şehzade Alâeddin’in ani
  ölümü ve üst üste birkaç yenilginin yaşanması ve dinlenme isteği tahtı bırakmasında etkili
  olmuştur.
 • Tahtı küçük yaştaki oğlu II.Mehmet’e bırakmıştır.
 • Yeniçeri ocağı bu duruma tepki göstermiş ve ilk yeniçeri ayaklanması olan Buçuk Tepe İsyanı
  çıkmıştır.
 • Varna savaşı öncesi tekrar tahta çıkmış bu nedenle tahta iki defa çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

b. Anadolu’daki Gelişmeler:

 • İstanbul’u kuşatan ikinci padişahtır. Kuşatma başarısız olmuştur.
 • Düzmece(Çelebi) Mustafa İsyanı ve Kardeşi Mustafa isyanları bastırılmıştır.

c. Balkanlardaki Gelişmeler:

 • 1444 Edirne Segedin Anlaşması:
  • Osmanlının Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşmadır.
  • Macarlarla imzalanmıştır.
  • II.Murat’ın büyük oğlu şehzade Alâeddin’in ani ölümü ve üst üste birkaç yenilginin yaşanması ve
   dinlenme isteği bu antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur.
  • Antlaşma, bir nüshasını Edirne’de bir nüshası da Macaristan’ın kenti Segedin’de imzalanması
   sonucu bu isimle anılmıştır.
  • Antlaşmaya göre her iki taraf birbirlerine 10 yıl saldırmayacaktır ancak Osmanlı tahtına küçük
   yaşta bir padişahın geçmesini fırsata dönüştürmek isteyen Hristiyan dünyası antlaşmayı bozarak
   Osmanlı’ya savaş ilan etmişlerdir.
 • 1444 Varna Savaşı:
  • Haçlılara karşı kazanılmış zaferdir.
  • Balkanlar kesin olarak Türk yurdu olmuştur.
  • Sultan II.Murat’ın tahtı 12 yaşındaki Sultan Mehmet’e bırakması üzerine Yeniçeriler tarafından
   Buçuktepe İsyanı çıkartılmıştır. Sultan Murat’ın tekrar tahta geçmesi ve yeniçeri maaşlarına buçuk oranında zam yapması üzerine
   isyan son bulmuştur.
 • 1448 II. Kosova Savaşı:
  • Haçlılara kazanılmıştır.
  • Bu zaferle Osmanlı’nın Balkanlardaki hâkimiyeti kesinleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir