II.Murat Dönemi (1421-1451)

  II.Murat

  a. Kişisel Özellikleri:

  • Fatih Sultan Mehmet’in babasıdır.
  • Ebul Hayrat ve Koca Gazi Sultan gibi ünvanlar kullanmıştır.
  • Tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakan ilk ve tek padişahtır. Büyük oğlu şehzade Alâeddin’in ani
   ölümü ve üst üste birkaç yenilginin yaşanması ve dinlenme isteği tahtı bırakmasında etkili
   olmuştur.
  • Tahtı küçük yaştaki oğlu II.Mehmet’e bırakmıştır.
  • Yeniçeri ocağı bu duruma tepki göstermiş ve ilk yeniçeri ayaklanması olan Buçuk Tepe İsyanı
   çıkmıştır.
  • Varna savaşı öncesi tekrar tahta çıkmış bu nedenle tahta iki defa çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

  b. Anadolu’daki Gelişmeler:

  • İstanbul’u kuşatan ikinci padişahtır. Kuşatma başarısız olmuştur.
  • Düzmece(Çelebi) Mustafa İsyanı ve Kardeşi Mustafa isyanları bastırılmıştır.

  c. Balkanlardaki Gelişmeler:

  • 1444 Edirne Segedin Anlaşması:
   • Osmanlının Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşmadır.
   • Macarlarla imzalanmıştır.
   • II.Murat’ın büyük oğlu şehzade Alâeddin’in ani ölümü ve üst üste birkaç yenilginin yaşanması ve
    dinlenme isteği bu antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur.
   • Antlaşma, bir nüshasını Edirne’de bir nüshası da Macaristan’ın kenti Segedin’de imzalanması
    sonucu bu isimle anılmıştır.
   • Antlaşmaya göre her iki taraf birbirlerine 10 yıl saldırmayacaktır ancak Osmanlı tahtına küçük
    yaşta bir padişahın geçmesini fırsata dönüştürmek isteyen Hristiyan dünyası antlaşmayı bozarak
    Osmanlı’ya savaş ilan etmişlerdir.
  • 1444 Varna Savaşı:
   • Haçlılara karşı kazanılmış zaferdir.
   • Balkanlar kesin olarak Türk yurdu olmuştur.
   • Sultan II.Murat’ın tahtı 12 yaşındaki Sultan Mehmet’e bırakması üzerine Yeniçeriler tarafından
    Buçuktepe İsyanı çıkartılmıştır. Sultan Murat’ın tekrar tahta geçmesi ve yeniçeri maaşlarına buçuk oranında zam yapması üzerine
    isyan son bulmuştur.
  • 1448 II. Kosova Savaşı:
   • Haçlılara kazanılmıştır.
   • Bu zaferle Osmanlı’nın Balkanlardaki hâkimiyeti kesinleşmiştir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir