YENİ ÇAĞ’DA AVRUPA

  1453 İstanbul’un Fethi’nden başlayarak 1789 Fransız İhtilali’ne kadar geçen dönemdir.

  COĞRAFİ KEŞİFLER

  XV ve XVI.yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir.

  Coğrafi Keşiflerin Sebepleri

  • Doğunun zenginliklerine ulaşmak
  • Yeni ticaret yolları bulmak
  • Hıristiyanlığı yaymak
  • Avrupa’da bazı kralların gemicilleri desteklemesi
  • Coğrafya bilgisi ve gemicilik sanatının gelişmesi
  • Pusulanın geliştirilmesi

  Önemli Buluşlar

  • Christope Colomb Amerika Kıtasını bulmuştur.
  • Amerigo Vespucci Amerika Kıtasına adını vermiştir.
  • Bartolomeu Diaz Ümit Burnu’nu bulmuştur.
  • Vasco de Gama Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşmıştır.
  • Macellan ve Del Kano dünyayı dolaşmıştır.

  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  • Akdeniz limanları önemini kaybetmiş ,Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır.
  • Yeni keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayılmıştır.
  • Sömürgecilik başlamış ve ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
  • Avrupa’ya bol miktarda değerli madenler taşınmış bu durumda Burjuva sınıfının gücünü artırmıştır.
  • Avrupa’dan yeni keşfedilen yerlere göçler yaşanmıştır.
  • Avrupa’da sanata ve edebiyata önem veren Mesen Sınıfı ortaya çıkmıştır.

  Coğrafi Keşiflerin Osmanlı devleti Üzerindeki Etkileri

  • Yeni yolların bulunmasıyla birlikte Osmanlı Devletinin elinde bulunan İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum gümrük gelirlerinin azalmasına yol açmıştır.
  • Avrupa’dan Osmanlı ülkesine giren bol miktarda altın ve gümüş madeni Osmanlı akçesinin değer yitirmesine yol açmış ve bu durum fiyat artışlarına sebep olmuştur.
  • Osmanlı Devleti Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisini azaltmak amacıyla;
  • Kapitülasyonları yaygınlaştırdı
  • Hint Deniz Seferleri düzenlendi
  • Mısır Seferi düzenlendi
  • Süveyş ve Don-Volga kanal projeleri hazırlandı

  RÖNESANS:

  XV ve XVI.Yüzyıllarda  Avrupa’da ilk önce İtalya’da daha sonra diğer Avrupalı devletlerde bilim ,sanat, edebiyat ve teknik alanlarda görülen yeniden doğuş hareketleridir.

  Rönesans’ın Nedenleri

  • Avrupa’da matbaanın kullanılmasıyla birlikte bol miktarda kitabın basılması
  • Latin ve Yunan klasiklerinin incelenmesiyle hümanizma harekatının başlaması
  • Avrupa’da sanatçıya değer veren Mesen Sınıfı’nın ortaya çıkması
  • İstanbul’un Fethi sonucunda bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi

  İtalya’da Rönesans

  • Resim alanında ,Mikelanj, Rafael ve Leonardo da Vinci
  • Mimarlık alanında Bramant ve Mikelanj
  • Heykeltıraşlık alanında Donatello ,Mikelanj ve Giberti
  • Edebiyat alanında Dante , Gişarden ve Makyavel

  Diğer Avrupa Devletlerinde Rönesans

  • Fransa’da Montaigne
  • İngiltere’de Shakespeare(Şekspir)
  • İspanya’da Cervantes
  • Almanya’da Erasmus

  Rönesans’ın Sonuçları

  • Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayanan bilimsel düşünce almıştır.
  • Bilimsel gelişmelerin önü açılmıştır.
  • Reform hareketlerine ortam  hazırlamıştır.
  • Rönesans’ın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
  • Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde olduğu için Avrupa’daki bilimsel gelişmelerden uzak kalmıştır.
  • Bu durum daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti’nin bilim , teknik ve ekonomik alanlarda Avrupa’nın gerisinde kalmasına sebep olmuştur.

  REFORM:

  • XVI.yüzyılda Katolik mezhebinde bozulmalar sonucunda ilk önce Almanya2da başlayan ve sonra diğer Avrupa devletlerine yayılan din alanındaki düzenleme hareketleridir.

  Reform’un Nedenleri

  • İncilin milli dillere çevrilmesi
  • Skolastik düşüncenin yıkılması
  • Hıristiyanlığın temel prensiplarinin ortaya çıkarılması

  Reform’un Sonuçları

  • Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.(Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm, İngiltere’de Anglikanizm)
  • Katolik kilisesinin otoritesi iyice sarsılmıştır
  • Laik eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır.
  • Katolik kilisesi Engizisyon Mahkemelerini kurarak otoritesini artırmak istemiştir.

  Reform’un Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

  • Osmanlı ülkesinde din adamlarının ayrıcalıklarının olmaması ve adaletli ve hoşgörülü yönetim sebebiyle Osmanlı Devleti Hıristiyanları arasında Reform hareketleri etkili olmamıştır.
  • Reform hareketleri Osmanlı üzerinde bir olumlu bir de olumsuz etkisi olmuştur. Olumlu etkisi Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamıştır.Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Olumsuz yönü ise Avrupa’da gelişmeyi engelleyen etkenleri kaldırdığı için Avrupa Devletlerinin gelişmelerine ortam hazırlamıştır.

  Otuz Yıl Savaşları 1618-1648

  • Alman imparatoru Ferdinand’ın Almanya’da mezhep birliğini sağlamak amacıyla Protestanları ortadan kaldırmak istemesi sebebiyle çıkan mezhep savaşlarıdır.
  • 1648’de imzalanan Westfalya Anlaşması ile Almanya’da Protestanlık resmen tanınmıştır.

  Yedi Yıl Savaşları 1756-1763

  • İngiltere ve Fransa arasında yapılan bu savaşı İngiltere kazanmıştır.
  • Bu savaşın İngiltere ekonomisini olumsuz etkilemesi Amerika’daki İngiliz kolonilerinde bağımsızlık mücadelesinin başlamasına ortam hazırlamıştır.

  ABD’nin Kurulması 1787

  • Yedi yıl Savaşları sebebiyle İngiltere’nin Amerika’daki  kolonilerinden ek vergiler talep etmesi kolonilerin ayaklanmasına sebep olmuştur.
  • Fransa’nın da desteğiyle İngiltere 1783 Versay Anlaşmasıyla Amerika2daki 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir.13 koloni 1787 ‘de ABD’yi kurmuşlardır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir