Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520)

  Yavuz Sultan Selim

  a. Kişisel Özellikleri

  • Yavuz Sultan Selim babasının aksine sert ve heybetli biriydi.
  • Aşırı derecede katı kuralları olmasından dolayı en ufak bir hata yapan danışmanlarını hemen idam ederdi. Hatta halk arasında kötü bir fiil işleyenlere “Yavuz’a vezir olasın inşallah” diye bir özdeyiş yayılmıştı.
  • Yavuz sultan Selim konuşmalarını çoğu zaman birkaç defa tekrar ederdi.
  • Korku nedir bilmeyen bir yüreği olduğu gibi, fikrinde de kesinlik ve yaratıcılık vardı.

  b. Anadolu ve Doğudaki Gelişmeler

  • 1514’te İran ile yapılan Çaldıran Savaşı kazanıldı.
  • 1515 Turnadağ Savaşının kazanılmasıyla Dulkadiroğulları Osmanlı topraklarına katılmıştır.
   Beyliğin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmıştır.
  • 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları kazanılarak Mısır fethedildi.
  •  
  • Mısır’ın fethiyle:
   • Kutsal emanetler ve kutsal topraklar Osmanlı Devletinin eline geçti.
   • Halifelik makamı Osmanlı Devletinin eline geçti. Halifelikle birlikte Osmanlı Devleti teokratik
    devlet oldu.
   • Baharat Yolu Osmanlının eline geçti fakat Coğrafi Keşiflerle yeni yolların bulunması Osmanlı’nın
    bu yoldan yeteri kadar yararlanamamasına yol açtı.
   • Osmanlı Devleti halifeliği Memlükler’in himayesindeki Abbasi halifesinden almıştır.
   • Osmanlı Devleti Saltanat makamının içinde halifelik anlayışını uygulayan tek Türk-İslam
    devletidir.
  • Yavuz Sultan Selim Osmanlı hazinesine en parlak dönemini yaşattığı için Osmanlı Devleti yıkılana
   kadar hazine hep Yavuz’un mührüyle açılmıştır.

  c. Teşkilatlanma Çalışmaları

  • Yavuz sultan Selim ihtiyarlarla anlaşarak Yeniçeri Ocağının bozulan yönlerini düzeltmek için bazı önlemler almıştır.
  • Yeniçeri ağasını saltanat makamının atamasını sağlayarak merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.
  • Edirne’de oldukça büyük bir tersane oluşturarak Osmanlı devletinin denizlerde güç Ve söz sahibi olmasında oldukça önemli bir yere sahiptir.
  • Memlük hazinesini alarak parasal açıdan Osmanlı devletini refaha kavuşturdu.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir