Ülkeler Coğrafyası 2 – Afrika Ülkeleri

  • Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelere Atlas ülkeleri(Mağrip) denir.
  • Konumu: Batısında Atlas okyanusu, kuzeyinde Akdeniz, güneyinde ise batı sahra bulunur.
  • İklim özellikleri: Fas’ın Akdeniz’e kıyısı olan dar alanda Akdeniz iklimi iç kısımlarda çöl, Atlas okyanusu kıyılarında okyanusal iklim etkilidir.
  • Fiziki özellikleri: Fas’ın kuzeyinde Akdeniz’e paralel uzanan Atlas dağları kıyı ile dağları arasında kıyı ovaları vardır.
  • Beşeri özellikleri: Yüz ölçümüne oranla nüfusu az olan bir ülkedir. Fas’ta nüfusun çoğu kentlerde yaşar. Casablanca nüfusun en fazla olduğu kenttir.
  • Ekonomik özellikleri: Fas’ın ekonomisinde tarım önemlidir. En önemli ürünü turunçgillerdir. Ülkede turizm önemlidir. Her yıl çok sayıda turist çekmektedir. Dünya fosfat üretiminde birinci sırada yer alır.
  • İklim özellikleri: Sirroko ve Simun rüzgârları sıcak eser. Ülkenin kıyılarında Akdeniz, iç kısımlarında ise çöl iklimi etkilidir.
  • Fiziki özellikleri: Cezayir’in kuzeyinde Akdeniz’e paralel uzanan Tel-Sahra Atlas dağları ve kıyı ile dağlar arasında ovalar vardır. Ülkenin güneyinde ise Büyük Sahra Bölgesi bulunur. Bu alanda kumla kaplı çöl alanları vardır.
  • Ekonomik özellikleri: Ülkede tarım daha çok Akdeniz’e yakın ovalarda yapılır. Cezayir’in en önemli yer altı kaynakları petrol ve doğalgazdır. Bu iki yer altı kaynağının büyük bir kısmı ihraç edilir. Diğer önemli madeni ise fosfattır.
  • İklim özellikleri: Tunus’un kuzeyinde Akdeniz iç kesimlerinde çöl iklimi etkilidir.
  • Fiziki özellikleri: Ülkenin kuzeyinde atlas ve tel dağlarının uzantıları ile kıyıdaki ovalar vardır. Ülkenin güneyinde ise kum çölü bulunur. Bu alan verimsiz topraklarla kaplıdır.
  • -Şot(Sekba): Çukur sahalarda tuzlu bataklıklardır.
  • Ekonomik özellikleri: Tunus’ta tarım en önemli gelir kaynağıdır. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülke petrol, doğalgaz, demir ve fosfat yataklarına sahiptir. Ülke ekonomisinde turizm önemlidir.
  • Mısır, hem Asya hem de Afrika Kıtası’nda toprağı olan bir ülkedir.
  • İklimi ve Bitki Örtüsü: Ülkenin genelinde çöl iklimi etkilidir. Ülkenin Akdeniz’e yakın kısmındaki dar bir alanda ise Akdeniz İklimi etkilidir.
  • Fiziki özellikleri: Ülke yüzölçümünün %96’sı çöllerle kaplıdır.
  • Beşeri özellikleri: Nüfus Nil nehri ve çevresinde yoğunlaşmıştır.
  • Ekonomik özellikleri: Tarım mısır için oldukça önemlidir. ( Nil nehri ve çevresi) ülke ekonomisinde turizmin önemi büyüktür ancak iç karışıklıklardan dolayı turizm durma noktasına gelmiştir. En önemli yer altı kaynağı petroldür.
  • İklim özellikleri: Güneyinde Akdeniz, kuzeyi ve iç kesimlerinde kurak ve çöl iklimi etkilidir. Ülkede orman arazisi fazla değildir. Makiler, bozkırlar ve çöl bitkileri ülkenin doğal bitki türleridir.
  • Fiziki özellikleri: Güney Afrika’nın güneyinde ve güneydoğusunda kıyıya paralel uzanan Draken Dağları, kuzeybatısında Kalahari Çölü vardır. Oranj ve Limpopo Nehirleri, ülkenin önemli akarsularıdır.
  • Beşeri özellikleri: Nüfusun çoğu ülkenin güney ve güneydoğusunda yaşar. Yohannesburg, Cape Town, Durban gibi şehirler yoğun nüfusludur.
  • Ekonomik özellikleri: Afrika’nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Manganez, Krom, Platin ve Altın rezervlerinde Dünyada ilk sıralardadır. Ayrıca ülke zengin kömür yataklarına sahiptir.
  • Yönetim Biçimi: Başkanlık tipi federal cumhuriyet
  • İklim özellikleri: Ülkenin kuzeyinde savan iklimi etkiliyken, güneyinde Ekvatoral iklim etkilidir. Ülkenin güneyinde gür ormanlar, kuzeyinde savanlara rastlanır.
  • Fiziki özellikleri: Ülkenin güneyinde Nijer Nehri ile Benue Irmakları tarafından işlenmiş arazi vardır. Nijer Nehrinin döküldüğü alanda Nijer Deltası oluşturmuştur. Beşeri özellikleri: Afrika Kıtasında nüfusu en fazla olan ülkedir. Nüfusun çoğu ülkenin güneyinde yaşamaktadır. Abuja, Benin, İbadan gibi şehirlerde nüfus fazladır.
  • Ekonomik özellikleri: Tarım alanları fazladır fakat tarım ilkel yöntemlerle yapılır. Afrika’ da en zengin petrol yatakları bu ülkede yer alır. İhracatta orman ürünleri ve petrol önemlidir.
  • Lagos, önemli liman kentidir.
   Not: Afrika’nın en büyük şelalesi( Victoria) Zimbabwe’dedir.
  • Viktoria Gölü: Afrika’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 2. tatlı doğal gölüdür.

  Not: Afrika’nın en alçak gölü olan Assai Gölü( Tuzlu) Cibuti’de yer alır.

  LİBERYA: Uluslararası deniz taşımacılığında önemlidir.

  GABON: Afrika’ da kişi başına en fazla gelirin düştüğü ülkelerden biridir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir