Ücretli Öğretmen Atamalarına Dair Duyuru !

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI RESMÎ EĞİTİM KURUMLARINDA EK DERS ÜCRETİ
KARŞILIĞINDA GÖREV YAPANLARIN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE
ATANMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında
(uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli
öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında;
1- Bakanlığımıza bağlı bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders
ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmamış olmak,
3- Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden
dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün
hesabında yalnızca resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas
alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.),
4- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığımızın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
5- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı
karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından
birini başarıyla tamamlamış olmak,
6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
7- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve
KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
8- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış
olmak,
9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken
sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.
Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan
çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra http://meb.gov.tr –
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Diğer taraftan, bu kapsamda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş
pozisyon kalması hâlinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel
Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir