Ücretli Öğretmen Atamalarına Dair Duyuru !

  BAKANLIĞIMIZA BAĞLI RESMÎ EĞİTİM KURUMLARINDA EK DERS ÜCRETİ
  KARŞILIĞINDA GÖREV YAPANLARIN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE
  ATANMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
  Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında
  (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli
  öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında;
  1- Bakanlığımıza bağlı bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders
  ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
  2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
  kazanmamış olmak,
  3- Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden
  dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün
  hesabında yalnızca resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas
  alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.),
  4- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığımızın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
  kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  5- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı
  karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
  Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından
  birini başarıyla tamamlamış olmak,
  6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
  yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  7- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve
  KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  8- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış
  olmak,
  9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken
  sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
  tamamlamış olmak,
  şartları aranacaktır.
  Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan
  çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra http://meb.gov.tr –
  http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
  Diğer taraftan, bu kapsamda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş
  pozisyon kalması hâlinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel
  Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır.

  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir