TÜRK DÜNYASI  (10.-13. YÜZYIL)

  Talas Savaşı

  Orta Asya egemenliği yüzünden Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır. Türkler bu savaşta Abbasiler’i desteklemiştir. Türkler kitleler halinde müslüman olmaya başladılar. İslamiyeti ilk kabul eden Türk boyu Karluglar‘dır. Orta Asya Çin hakimiyetinden kurtuldu. Türk Arap ilişkileri düzeldi. Türk İslam tarihinin başlangıcı oldu. Kağıt Çin dışında üretilmeye başlandı.

  Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Nedenleri

  • Türklerin ticaret yolları üzerinde yaşamaları.
  • Göçler sonucunda çeşitli dinleri tanımaları.
  • İslamiyet’in Türk yaşam tarzına uygunluğu.
  • Cennet, Cehennem kurban kesme gibi benzerlikler

  TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

  Tolunoğulları, Harzemşahlar, Ihşidler, Eyyubiler

  Karahanlılar, Memlükler, Gazneliler, Büyük Selçuklular

  TOLUNOĞULLARI (868-905)

  • Mısırda kurulan ilk müslüman Türk devletidir.
  • Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’dir.Başkenti Fustattır.
  • Suriye,Filistin ve Irak’ın kuzeyine hakim olmuşlardır.
  • Tolunoğlu Ahmet nil üzerinde kanallar yaparak tarımı geliştirdi.Mısır’ı ekonomik ve sosyal yönden kalkındırdı.
  • Mısır bu dönemde mimaride altın çağını yaşamıştır.
  • En önemli eserler Ulu Cami ve  Tolunoğlu Ahmet camidir.
  • Devletin yöneticileri Türk halkı Arap.
  • Abbasiler tarafından yıkılmıştır.

  IHŞİDLER (AKŞİTLER) (935-969)

  • Mısırda kurulmuş Suriye,Filistin ve hicaza hakim olmuştur.
  • Kurucusu Muhammed Bin Tanguş başkenti Fusfattır.
  • Mısır’ın Abbasilerin elinden tamamen çıkmasını sağlamştır.
  • Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.

  KARAHANLILAR (840-1212)

  • İlk müslüman Türk devletidir.Batı Türküstan’da Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuş,başkenti Balasagundur.
  • Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşmuştur.
  • Satuk Buğra Han zamanında İslamiyeti Kabul etmişlerdi.
  • Samanoğulları devletini yıkıp Maveraünnehire hakim olmuşlardır.
  • En parlak dönemi Yusuf Kadir Han zamanıdır. Onun ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırmasıyla devlet ikiye bölündü.

  DOĞU KARAHANLILAR (1042-1130)

  • Başkenti Kaşgar olup Karahitaylar tarafından yıkılmıştır.

  BATI KARAHANLILAR (1042-1212)

  • Başkenti Semerkant olup Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.

  GAZNELİLER

  • Hindistan’ın Percap bölgesinde Harzem ve Horasan’a kadar bölgede kurulmuştur.
  • İsimlerini başkenti Gazne’den almıştır.
  • Kurucusu Samanoğlulları Herat Valisi Alp Tegindir.
  • En parlak dönemi Gazneli Mahmut dönemidir.
  • Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek islamiyeti burada yaymıştır.
  • Gazneli Mahmut tarihte ilk Sultan Ünvanını alan kişidir.

                               BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

  TUĞRUL BEY DÖNEMİ (1010-1063)

  Selçuklularda Bizans ve ermeni ordusu arasında yapılan Pasinler savaşını Selçuklular kazandı. Böylece doğu Anadolu Selçukluların eline geçmiştir. Tuğrul bey Bağdat savaşına çıkarak Halifeyi Şii Büveyoğulları’nın baskısından kurtarmıştır. Halife, Tuğrul Bey’i Doğunun ve Batının hükümdarı ilan etmiştir. İslam dünyasında siyasi ve dini otorite birbirinden ayrılmıştır.

  ALPARSLAN (1063-1072)

  Bu dönemin önemli olayı Malazgirt Savaşı’dır. Türkiye’nin Anadolu üzerine seferlerinin artması üzerine Bizans Türkleri Anadolu’dan atmaya karar verdi.1071 tarihinde Muş ovası yakınlarında Bizans ile yapılan Malazgirt Savaşını Selçuklular kazanmış.

  MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI

  • Türkler Anadolu’ya yerleşmeye karar verdi. Ve Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir.
  • Türkler üzerinde ki Bizans etkisi sona ermiştir.
  • Türklerin Batı yönünde ilerlemesi ve Bizansın kuşatılması sonucunda islam dünyası üzerine haçlı seferleri başladı.
  • Anadolu’nun fethini hızlandırmak, türkleşmeyi sağlamak için ilk beylikler kuruldu.

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMASININ SEBEPLERİ

  • Hükümdar aileleri arasındaki taht kavgaları ve Prenslerinin ayaklanması.
  • Devlete küstürülen oğuzların ayaklanması şii fatimilerin ve batinilerin zararlı faaliyetleri
  • Merkezi otoritenin zayıflamasını fırsat bilen Atabeylerin bağımsızlıklarını kazanmaları.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir