Tarihten Nokta Atışı Sorular [1-40]

  1-Türkiye’nin en uzun kara sınırı hangi ülke ile daha fazladır?

  2-Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?

  3-Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?

  4-Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?

  5-Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?

  6-Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?

  7-Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?

  8-Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?

  9-Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?

  10-Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?

  11-İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?

  12-Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?

  13-İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?

  14-Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)

  15-Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?

  16-Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?

  17-Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?

  18-Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?

  19-Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?

  20-İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?

  21-Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?

  22-Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?

  23-Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?

  24-Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?

  25-İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?

  26-İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?

  27-Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?

  28-Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?

  29-Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?

  30-Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)

  31-Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?

  32-Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?

  33-Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?

  34-El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?

  35-Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?

  36-1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?

  37-Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?

  38-Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?

  39-Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?

  40-Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir