SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR

  I.DİN KURALLARI

  ▪ Tanrı tarafından konulduğuna ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.
  ▪ Din kuralları çoğunlukla Allah ile insanlar arasındaki uhrevi ilişkileri düzenler.
  ▪ Din kuralları değişmez.
  ▪ Din kuralları sorgulanmaz. Sorgularsan dinsiz olursun 🙂
  ▪ Din kurallarının yaptırımı manevidir; Günahkar sayılmak gibi.
  ▪ Örnek: Namaz kılmak,oruç tutmak, zina yapmamak.

  II.AHLAK KURALLARI

  ▪ İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.
  ▪ ”İyi” ile ilgilenir.
  a)Subjektif (Kişisel)Ahlak kuralları:
  ▪ İnsanın kendisine karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.
  ▪ Örnek:İyi insan olmak,yalan söylememek
  b)Objektif(Toplumsal) Ahlak kuralları:
  ▪ İnsanın diğer insanlara karşı olan ödev sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.
  ▪ Örnek: Fakirlere yardım etmek gibi

  III.GÖRGÜ KURALLARI

  ▪ Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma, selamlaşma, yeme içme tarzları gibi davranışları gösteren kurallardır.
  ▪ Görgü kurallarının yaptırımı manevidir. Görgüsüz, saygısız ,kaba olarak nitelendirilme gibi.
  ▪ Örnek: Uçak’ta Saç tava yemek, Masa’nın üstüne BMW anahtarı, Cüzdan ve Parlament sigara koymak gibi 🙂

  IV.HUKUK KURALLARI

  ▪ Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkiyi düzenleyen, kamu gücü tarafından desteklenen, uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür.
  ▪ Örnek: 18 Yaşından küçüklere sigara satılamaz.
  ▪ Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Ceza, Cebr-i İcra, Tazminat, Hükümsüzlük, İptal.
  NOT: Hukuk kurallarını, sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarının maddi yaptırım(Müeyyide) ile desteklenmiş olmasıdır.
  DİKKAT! Hukuk kurallarının yazılı olmasından dolayı diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayrımı olamaz. Çünkü sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallar da yazılıdır.
  Hukuk Kurallarının Özellikleri
  ▪ Hukuk kuralları soyuttur.
  ▪ Hukuk kuralları geneldir.
  ▪ Hukuk kuralları süreklidir.
  ▪ Hukuk kuralları objektiftir.
  ▪ Hukuk kuralları kişilik dışıdır.
  ▪ Hukuk kuralları maddi yaptırıma dayalıdır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir