SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ

  Tepkisel Model

  Bu modelde öğretmen istenmeyen bir davranış olmayana kadar sınıfa müdahale etmez. Öğrencilerin sınıfın huzurunu bozabilecek bir fiilde bulunması sonucunda öğretmen sınıfı uyarır ve sınıf ortamının havasını bozan uyarıcalar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

  Matematik dersinde ders işleyen Begüm Öğretmen, sınıfın en arka sıralarından bazı seslerin geldiğini duyunca ayağa kalkarak arka sıralara doğru yürür ve ses kesilir bir süre sonra arkadaki öğrencilerin yine gürültü yaptığını görünce, onları uyarmıştır. Begüm öğretmenin sergilediği sınıf yönetimi modeli Tepkisel Modeldir çünkü problem ortaya çıktıktan sonra olaya tepki vermiştir.

  Önlemsel Model

  İstenmeyen davranışlar sergilenmeden önce öğretmen dersin işleyişini bozabilecek şeyleri önceden tahmin edip ona göre önlem alır. Böylece istenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önce önlenmiş olur.

  Sınav yapan Fizik öğretmeni Ayşegül hanım, sınav kağıtlarını dağıtmadan önce öğrencilerin kopya çekmesi halinde ne gibi yaptırımlarla karşılaşacaklarını öğrencilere bildirmiştir. Burada Ayşegül öğretmen kopya çekilmemesi için önceden tedbirini alarak Önlemsel Modele uygun hareket etmiştir.

  Gelişimsel Model

  Öğretmen dersi işlemeden önce öğrencilerin hazırbuluşluklarını, bireysel farklılıklarını ve içinde bulundukları dönemin özelliklerini göz önüne alarak sınıf ortamını hazırlar. Daha sonra da ders işlemeye başlar. Her öğrenci için bireysel eğitim programı hazırlamaya çaba göstererek her öğrencinin dersi iyice anlamasını ve öğrenmesinin amaçlar.

  Sekizinci sınıf öğrencilerine ders anlatan Kübra öğretmen onların ergenlik döneminde olduklarının farkındadır. Onlarla arkadaş olmaya çalışarak sorunlarını dinler. Bir öğrenci bir şey yapmak istemediği zaman onu zorlamaz ve öğrencisinin sınıfiçinde yaptığı sakarlıklara kızmaz. Çünkü onun ergenlik döneminde olduğunu bildiği için vücudundaki orantısız büyümenin farkındadır. Kübra öğretmen öğrencilerin gelişim dönemlerini ve hazırbulunuşluklarını dikkate aldığı için gelişimsel modele uygun davranmıştır.

  Bütünsel Model

  Bütünsel modeli benimseyen öğretmen; Tepkisel, Önlemsel ve Gelişimsel modelleri birlikte kullanır. Yeri gelince önlemsel modeli baz alır ve sorun çıkmasını engeller. Yeri gelince bir sorun olduğunda tepkisel modeli baz alarak oluşan sorun için gerekenleri yapar ve yine yeri gelince öğrencilerin hazırbulunuşluklarını dikkate alır. Böylece sınıf hakimiyetini daha kolay sağlamış olur.

  Birinci sınıflara sayıları öğreten Dilan hanım, öğrencilerinin işlem öncesi dönemde olduklarının farkındadır. Bunun için sayıları fasulye ile öğreterek daha kalıcı öğrenmeler sağlamayı amaçlamaktadır. Derse fasulyeleri getirip öğrencileri ilk önce fasulyeleri birbirlerine ve yere atmamaları konusunda uyarmıştır. Dersi işlerken Aydın isimli öğrenci arkadaşına fasulye atınca öğretmen ona kızmıştır ve yerini değiştirmiştir.

  Dilan hanım çocukların hazırbulunuşluklarını dikkate alarak gelişimsel modele uygun davranmıştır. Daha sonra öğrencilerin fasulyeleri birbirine atmamaları konusunda uyararak önlemsel modele uygun davranıştır. Öğrencilerin yerini değiştirerek de tepkisel modele uygun davranmıştır. Üç modeli de birlikte kullandığı için Dilan Hanım’ın Bütünsel Modeli benimsediği söylenebilir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir