ÖYT Deneme 1

0%
0 oylar, 0 ortalama
224
Oluşturma tarihi Tarafından Mustafa

ÖYT Deneme 1

Katılım ne kadar fazla oranda olursa bu denemeler de sınava kadar son hız devam edecektir arkadaşlar 🙂
Deneme sonunda kendi başarı yüzdeniz ile katılımcıların ortalama yüzdesini karşılaştırarak bulunduğunuz konumu anlayabilirsiniz 🙂
Bol şans !

1 / 10

Tıp fakültesi öğrencilerinin mesleklerine dönük tutum ve davranışlarını değerlendirmeleri adına bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Tartışma sonunda uygulanan ölçekte tıp öğrencilerinin mesleki tutum ve davranışlarında daha eleştiriye açık hale geldikleri gözlenmiştir.

Yapılan bu çalışmada tıp öğrencilerinde geliştirilmek istenen düşünme becerisi hangisidir?

2 / 10

Levent, fikir ve teoriler için işe yarar kullanım bulmada iyidir. Problem çözme, karar alma yetenekleri yüksektir. Sosyal konulardan ziyade teknik görev ve problemlerle ilgilenmeyi tercih eden Levent, simülasyon, laboratuar ödevleri ve deney yapmayı sevmektedir.

Levent’in baskın öğrenme stilleri Kolb’a göre hangileridir?

3 / 10

Alpay, geniş aralıkta bilgiyi anlamada ve onu öz mantıksal bir forma koymada iyidir. İnsanlardan ziyade fikirlere daha çok odaklanan Alpay, teorinin pratik bir değerdense mantıksal bir anlama sahip olduğu durumları değerli görür. Okuma, analitik düşünme, bir şeyler üzerinde zaman harcama hoşuna gitmektedir.

Alpay’ın baskın öğrenme stilleri Kolb’a göre hangileridir?

4 / 10

Peri, plan yapmaktan kendini yeni problemli yaşantılara katmaktan hoşlanmaktadır. Mantıksal bir dizin izlemekten ziyade içinden geleni yapma eğilimindedir. Peri, problem çözerken kendi teknik analizlerinden ziyade bilgi için insanlara bağlıdır. Sergi çalışmalarında pazarlama ya da satış gibi eylem tabanlı etkinlikleri seven Peri, diğer insanlarla birlikte çalışmaktan da hoşlanmaktadır.

Peri’nin baskın öğrenme stilleri Kolb’a göre hangileridir?

5 / 10

I. Tarihsel empati tekniğinde geçmişte yaşamış bir karakterle empati kurarken ona tarafsız yaklaşmalı ve dönemin bağlamına uygun olarak o karakteri değerlendirmeliyiz.
II. Teknolojik ürünleri sorgularken sadece faydalı yönlerini değil olumsuz yönlerini de dikkate almalıyız.

Yukarıda verilen ifadeler sırası ile hangi düşünme becerisine dönüktür?

6 / 10

Cinayet filminde olağan şüpheliye çok odaklanırsak asıl katili gözden kaçırabiliriz.

Yukarıdaki ifade yaratıcılığı engelleyen hangi faktöre vurgu yapmaktadır?

7 / 10

Yenilenen öğretim programlarında öğrencilerden beklenen becerilerden biri de bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgulamaktır. Bu bağlanma web sitelerinde sunulan bilgileri değerlendirmeleri ve güvenilir bilgi sunabilecek “gov” ve “edu” uzantılı internet sitelerini tercih etmeleri istenmektedir.

Yukarıda açıklananlar yenilenen programdaki hangi yetkinlik ve düşünme becerilerinden hangisi ile en iyi açıklanır?

8 / 10

Ayşe resim dersinde sulu boya ile resim çizme çalışması yaparken kâğıdın üzerine boya damlatmıştır. Kâğıdı çöpe atıp yeni bir resim çizmek istediği sırada arkadaşı kâğıdı atmana gerek yok damlayan yeşil boyanın olduğu kısma bir çimenlik resmi çizerek bunu resmin bir parçası haline getirebilirsin demiştir.

Buna göre Ayşe’nin arkadaşının hangi düşünme becerisi ve o düşünme becerinin hangi boyutuna örnek oluşturur?

9 / 10

Rastlantısallık ve uzak çağrışım ilişkisi aşağıdaki düşünme becerilerinden en çok hangisi ile ilişkilidir?

10 / 10

Seminere katılan Demet hanım konuşmacının tutarsızlıklarını fark edip not almış ve konuşma bitince soru olarak yöneltmiştir.
Bu davranış hangi düşünme becerisine örnektir?

Skorunuz

The average score is 57%

0%

Exit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir