Osmanlı Devleti Kurulurken Çevresinin Siyasi Durumu

  • Avrupa’da: İngiltere ve Fransa devletleri var ancak aralarında Yüzyıl savaşları yaşanmaktadır. Bu durum Osmanlının balkanlar ve Avrupa’da büyümesini kolaylaştırmıştır.
  • Balkanlar’da: Sırp- Bulgar ve Macar gibi küçük prenslikler
  • Marmara’da: İç karışıklar ve sorunlar yaşayan Bizans Devleti
  • Anadolu’da: Yıkılış sürecine girmiş Anadolu Selçuklu Devleti ve İkinci Türk beylikleri
  • Doğu Anadolu’da: Moğol devleti olan İlhanlılar
  • Doğu Karadeniz’de: Pontus Rum Devleti
  • Mısır’da: Memluk Devleti bulunmaktadır.

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinde Etkili Olan Faktörler

  • Coğrafi konumunun avantajı
   – İç karışıklıklar yaşayan Bizans’a komşu olması
   – Moğol baskısından uzak olması
  • Merkezi otoritenin güçlü tutulması
  • I.Murat veraset sistemini değiştirmiş ve taht kavgalarını azaltmak amacıyla ülke padişah ve
   oğullarının malıdır anlayışı getirmiştir.
  • Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ve Anadolu’da güçlü bir devletin olmayışı
  • Anadolu Türk beylikleriyle iyi geçinilmesi
  • Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulunması ve o boyların Osmanlı hâkimiyetine girmesi
  • Gaza ve cihat politikası güdülerek batıya yemlenilmesi
  • Balkanlarda İskân ve İstimalet siyasetinin uygulanması
  • İskan siyaseti: Balkanlarda fethedilen yerleri Türkleştirmek ve buralara İslam’ı yaymak için
   doğudan gelen göçebe Türkmenlerin bu topraklara yerleştirilmesidir. Amaç kalıcı olmayı
   sağlamaktır.
  • İstimalet politikası: Osmanlı devletinin batıda izlediği hoşgörü politikasıdır.
  • Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve güçlü bir devletin yokluğu
  • Başa geçen ilk beylerin güçlü kişilikler ve kudretli yöneticiler olması
  • Ordu ve donanmanın güçlü tutulması
  • Birçok sivil toplum örgütünün desteğinin alınması
  • Avrupa’da İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması
   Yüzyıl Savaşları: 1337- 1453
  • İngiltere’nin Fransa topraklarında hak iddia etmesiyle başlayan ve yüzyıldan daha uzun süre devam
   eden savaşlardır. İngiltere’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Devamı Avrupa tarihi konusunda…
  • İstimalet politikası: Osmanlı devletinin batıda izlediği hoşgörü politikasıdır.
  • Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve güçlü bir devletin yokluğu
  • Başa geçen ilk beylerin güçlü kişilikler ve kudretli yöneticiler olması
  • Ordu ve donanmanın güçlü tutulması
  • Birçok sivil toplum örgütünün desteğinin alınması
  • Avrupa’da İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması
   Yüzyıl Savaşları: 1337- 1453
  • İngiltere’nin Fransa topraklarında hak iddia etmesiyle başlayan ve yüzyıldan daha uzun süre devam
   eden savaşlardır. İngiltere’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Devamı Avrupa tarihi konusunda…

   

  Osmanlı Kurulurken Desteğini Aldığı Sivil Örgütler

  • Gaziyan-ı Rum (Anadolu Gazileri)
  • Abdalan-ı Rum (Anadolu Erenleri- dervişleri)
  • Ahiyan-ı Rum ( Anadolu Ahileri)
  • Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Bacıları)
  • Evlad-ı Ftihan: Balkanlara yerleştirilen Türkmenler için kullanılan isimdir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir