OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR ve MEDENİYET (Karma)

  • Ceride-i Havadis, Türk basın tarihinin ilk yarı resmî Türkçe gazetesi olarak kabul edilir.
  • Beyan-ı Menazil-i Seferi Irakeyn adlı 128 tasvirden oluşan eseriyle tanınan minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh’tur.
  • Divan-ı Hümayun’un mali, adli ve askeri işlere baktığı söylenebilir.
  • Riyale, patrona, kapudane donanma komutanı için kullanılan unvanlardır.
  • Osmanlı’daki ilk kadın dergisi terakki muhadderat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir