Osman Bey Dönemi (1281-1324)​

  Osman Bey
  • 1281 de babası Ertuğrul Gazinin ölümüyle yerine geçmiştir.
  • Bu dönem aşiretten beyliğe geçiş dönemidir.
  • Kayılar, bu dönemde bir süre Kastamonu taraflarında yaşayan Çobanoğulları beyliğine daha sonra
   da Kütahya çevresinde yaşayan Germiyanoğulları beyliğine bağlı kalmıştır.
  • Osman Gazi kendisine hedef olarak iç karışıklıklar yaşayan Bizans’ı seçmiştir.
   – 1285’te İnegöl tekfuruyla yapılan Ermeni Beli savaşı Osmanlının kurulmadan önce Bizans’la
   yaptığı ilk savaş olmuştur. Bu savaşın sonunda Kulaca Hisar kalesi alınmış ve Osmanlının
   fethettiği ilk kale Kulaca Hisar Kalesi olmuştur.
   – 1287’de İnegöl tekfuruyla İkizce savaşı yapılmış ve savaş kazanılmıştır. Bu savaşın diğer adı
   Domaniç savaşıdır.
   – 1288’de Karacahisar alınmış ve merkez yapılmıştır.
   – 1298’de Yarhisar, İnegöl, Yundhisar alınmış ayrıca Bilecik alınarak merkez yapılmıştır.
  • Bilecik maden yatakları kullanılmış ve ordunun silah ihtiyacı karşılanmıştır.
  • 1299’da beyliğin bağımsızlığını ilan etmiştir.
  • 1302’de Bizans’la yapılan ve ilk savaş olan Koyunhisar (Bafeon) savaşı kazanılmıştır.
  • Koyun hisar savaşı Bizans tekfurlarıyla yapılmıştır.
  • Tekfur: Bizans’ın Anadolu tarafındaki valilerine verilen isimdir.
  • 1316 da Bursa kuşatılmış ancak kuşatma on yıl kadar sürmüş kale alınırken Osman gazi ölmüş ve
   Bursa alınınca cenazesi buraya defnedilmiştir.
  • 1321’de Mudanya alınmıştır. Kuşatma sırasında Osman Gazinin hastalanması üzerine orduyu oğlu Orhan Gazi yönetmiştir.
  • Eskişehir Ahi şeyhi şeyh Edebali’nin kızı Malhun Bala Hatun ile evlenmiş ve Ahilerin desteği kazanılmıştır.
  • Osman Gazi, Bursa kuşatması sırasında ölmüş yerine oğlu Orhangazi geçmiştir.
  • Osman Gazi, Fahrüddin ve Gazi ünvanları kullanmıştır.
  • Bu dönemde ilk bakır para(mangır) bastırılmıştır.
  • İlk Osmanlı vergisi olan Bac-ı Bazar vergisi konulmuştur.
  • İlk Osmanlı kadısı olan Dursun Fakih, Karacahisar’a atanmıştır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir