Öğretmenlik Mülakat Soruları

  1. Eğitim öğretimde teknolojinin kullanılmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?
  2. Türkiye’de her kesimden ve tabandan gelen öğrencilerle kurulu olan karma sınıfların avantajları Ve dezavantajları nelerdir ?
  3. Öğrencilerin teknolojiyi daha bilinçli kullanması için ne gibi etkinlikler yapılabilir ?
  4. İlk ve orta okul öğrencilerinin matematiğe karşı olan ön yargılarını yıkmak için neler yapılabilir ?
  5. Hizmet içi eğitimin ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra önemine değininiz ?
  6. Türkiye’nin jeopolitik konumunun insanlar üzerindeki etkisini açıklayınız ?
  7. Öğrencilerin internet hakkında bilinçlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılabilir ?
  8. Eğitim sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz ?
  9. Fatih projesinin açılımı nedir ?
  10. EBA projesi hakkında kısaca bilgi veriniz ?
  11. “Bana balık verme balık tutmayı öğret” sözünü eğitime nasıl uyarlarız ?
  12. Düzensiz ordunun kurtuluş savaşını kazanmamızdaki rolünü açıklayınız ?
  13. Metabilişsel öğrenme nedir ?
  14. Öğrencilere bilim merakı nasıl aşılanır ?
  15. Öğrencilerin birbiriyle etkileşim düzeyi yüksek olan sınıflarda sınıf yönetimi nasıl sağlanır ?

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir