Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu KPSS 50 puanla personel alımı yapacak!

  Tarım ve Orman Bakanlığı, Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonları için personel alımı yapacak. İlana en az lise mezunu olan ve KPSS istenilen puan türünden en az 50 alanlar başvuruda bulunabilecekler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise sözleşmeli olarak istihdam edilecek. İlan başvuru şartlarını taşıyanlar başvuru işlemlerini en geç 3 Eylül tarihine kadar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

  BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARIGENEL AÇIKLAMA

  1- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçe/kuruluşlarda) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyona personel alınacaktır.

  2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığının internet sayfasında (www.tarimorman.gov.tr/pergem) ilan edilecektir.

  3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

  4- Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

  BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

  BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

  İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  lan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1*,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

  Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

  Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı hâlde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

  BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartların da taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

  Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

  a) Sağlık bakımından Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışmasına engel hâli bulunmamak.

  b) KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türünden en az 50 puan almış olmak.

  c) Ortaöğretim mezunları için ilgili okulların bölümlerinden mezun olmak.

  Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adaylar, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçe/kuruluşlar ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını taşıdıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları hâlinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

  Kılavuza ulaşmak içintıklayınız.
  Başvuru yapmak için tıklayınız.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir