Kudüs ile İlgili Güncel Sorular

  Soru-1) Yahudileri ilk kez sürgün eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babilliler
  b) Asya Hunları
  c) Persler
  d) Abbasiler
  e) Karahanlılar
  Soru-2) İslam tarihinde Kudüs ilk kez hangi halife tarafından fethedilmiştir?
  a) Hz. Ömer
  b) Hz. Ali
  c) Hz. Ebubekir
  d) Hz. Osman
  e) Muaviye
  Soru-3) 1187 yılında Kudüs’ü Hittin Savaşında haçlıların elinden alan ünlü komutan aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Danışment Gazi
  b) Selahaddin Eyyubi
  c) Satuk Buğra Han
  d) I.Kılıçarslan
  e) I.Mesut
  Soru-4) Selahattin Eyyübi Kudüs şehrini aşağıdaki savaşların hangisi sonucunda ele geçirmiştir?
  a) Çirmen
  b) Aynı Calud
  c) Miryekefelon
  d) Malazgirt
  e) Hıttin
  Soru-5) 2015 yılında Hakkari şehrimizde açılan hava alanına aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin ismi verilmiştir?
  a) Osman Bey
  b) II. Mehmet
  c) Selahattin Eyyübi
  d) Satuk Buğra Han
  e) Bilge Kül Kadir Han
  Soru-6) Osmanlı Devletinde Kudüs şehrini fetheden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kanuni Sultan Süleyman
  b) II. Mehmet
  c) Yıldırım Beyazıd
  d) Yavuz Sultan Selim
  e) II. Abdulhamid
  Soru-7) I. Dünya savaşı sırasında 1917 tarihinde Kudüs şehrini fethederek burayı Filistinin başkenti olarak ilan eden devlet hangisidir?
  a) İngiltere
  b) ABD
  c) Fransa
  d) İran
  e) Rusya
  Soru-8) 1917 yılında yayınladığı Balfuor Deklarasyonu ile Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasını sağlayan devlet hangisidir?
  a) İngiltere
  b) ABD
  c) Fransa
  d) İran
  e) Rusya
  Soru-9) Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa hangi şehirde yer alır?
  a) Semerkant
  b) Bağdat
  c) Kudüs
  d) Taşkent
  e) Trablus
  Soru-10) 2017 Aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden ve dünyaya kabul ettirmeye çalışan devlet hangisidir?
  a) İngiltere
  b) ABD
  c) Fransa
  d) İran
  e) Rusya
  Soru-11) İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, Üye Devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 1969 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  a) TİKA
  b) İİT
  c) TÜBA
  d) OPEC
  e) KEİ
  Soru-12) İslam İşbirliği Teşkilatının merkezi olan Cidde hangi ülkededir?
  a) Filistin
  b) İran
  c) Suudi Arabistan
  d) Türkiye
  e) Kuveyt
  Soru-13) Kudüs’teki, Al-Aksa Mescidi’nin yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki üzerine, 1969 yılında kurulan örgüt hangisidir?
  a) TİKA
  b) İİT
  c) TÜBA
  d) OPEC
  e) KEİ
  Soru-14) İslam İş Birliği Teşkilatı 2017 Aralık ayında olağanüstü olarak nerede toplanmıştır?
  a) Cidde
  b) Şam
  c) Bağdat
  d) Riyad
  e) İstanbul
  Soru-15) Yahudi Devleti adlı eseri ile dünyadaki Yahudileri Filistin topraklarında toplamayı ele alan kimdir?
  a) Theodor Herzel
  b) B. Franklin
  c) Tolstoy
  d) Dostoyevski
  e) Lenin
  Soru-16) Filistin toprakları için Kırmızı Tezkere yayınlayarak Yahudilerin Filistine sızmasına engel olmaya çalışan hükümdar kimdir?
  a) Kanuni Sultan Süleyman
  b) II. Mehmet
  c) Yıldırım Beyazıd
  d) Yavuz Sultan Selim
  e) II. Abdulhamid

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir