Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi

  Süleyman Şah (1178? - 1227)
  • Kayılar, Anadolu’ya Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah (Gündüz Alp) önderliğinde,
   – Malazgirt savaşından sonra, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gelmişler ve Ahlat ve Erzincan
   dolaylarına yerleşmişlerdir.
   – Süleyman Şahın ölümü üzerine, oğullarından Gündoğdu Bey ve ona bağlı olanlar tekrar Ahlat
   tarafına doğru göç ederken, diğer oğlu Ertuğrul Gazi ise batıya doğru yönelmiştir.
  • Sultan Alâeddin Keykubat, Yassıçemen Savaşında kendisine destek veren ve göçebe yaşayan
   Kayıları, Ankara’nın Haymana ilçesi tarafında bulunan Karacadağ civarına yerleştirmiştir.
  Yassı Çemen Savaşı(1230)
  • Yassı çemen Savaşı; Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında Erzincan yakınlarında yapılan ve Harzemşahların yenilerek yıkılış sürecine girdiği savaştır.
  • Sonra da Bizans sınırına yakın Söğüt ve Domaniç yöresi yaylak kışlak olarak verilmiş ve Kayılar ‘’uç beyliği’ ’olarak bu bölgeye yerleştirilmiştir.
  • Söğüt kışlak, Domaniç ise yaylak olarak kullanılmıştır.
  • Ertuğrul Gazi 1281 yılında Söğüt’te ölmüştür. Türbesi Söğüt’tedir
  • Ertuğrul Gazi’nin;
   – Babası Gündüz Alp veya Süleyman Şah olarak bilinmektedir.
   – Annesi Hayme Hatun’dur.
   – Eşi Anadolu Selçuklu hanedanından Halime Hatun’dur.
   – Gündüz Bey, Sarı Batu, Savcı Bey ve Osman Bey olmak üzere dört oğlu vardır.
  • Yerine bey olarak seçilen Osman Gazi;
   – İlhanlıların Anadolu’da etkinliğini yitirmesi,
   – ASD’nin tamamen yıkılış sürecine girmesi üzerine diğer Türk beylikleri gibi 1299 yılında Söğüt merkez olmak üzere bağımsızlığını ilan etmiştir.

  Kayıların Anadolu’ya geliş güzergâhı;

  Anadolu'ya Geliş Güzergahı

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir