Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

  Kanuni Sultan Süleyman
  • Kanuni en uzun süre Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahıdır.
  • Bu dönemde Kalenderoğlu, Baba Zunnun, Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa gibi ayaklanmalar bastırıldı.
  • 1521’de Belgard alınarak Orta Avrupa’nın üstünlüğü ele geçirilmiştir.
  • 1526’da Mohaç Savaşı kazanılarak Macaristan fethedildi.Osmanlı Devleti böylece Avusturya ile sınır komşusu oldu
  • 1529’da düzenlenen Viyana kuşatmasında kesin sonuç alınamadı.
  • Hristiyan birliğini parçalamak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla Fransa’ya kapitülasyon verildi.
  • Kanuni kapitülasyonların olumsuz etkisini önlemek amacıyla antlaşmayı iki hükümdarın hayatıyla sınırlı tutmuştur.
  • 1532 Alman Seferi sonucunda Avusturya ile İstanbul Antlaşması imzalandı. 1533
  • Bu anlaşmanın Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılacak maddesiyle Osmanlı Devleti Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
  • Rodos Adası fethedilerek Ege Denizi Türk gölü olmuştur.
  • Preveze Deniz Savaşı kazanılarak Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
  • Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü 28 Eylül ülkemizde Donanma Günü olarak kutlanmaktadır.
  • Irakeyn Seferleri sonucunda İran’la Amasya Anlaşması imzalandı. 1555 (İran’la yapılan ilk anlaşma)
  • Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini yönelik Hint deniz seferleri düzenlendi fakat başarılı olunamadı.
  • Seferlere katılan Piri Reis Kitabı Bahriye, Seydi Ali Reis ise Mirat’ül Memalik eserlerini yazmışlardır.
  • Muhibbi Mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahıdır.
  • Osmanlı Devleti’nde ilk kahvehaneler Kanuni Döneminde İstanbul’da açılmıştır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir