Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman
 • Kanuni en uzun süre Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahıdır.
 • Bu dönemde Kalenderoğlu, Baba Zunnun, Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa gibi ayaklanmalar bastırıldı.
 • 1521’de Belgard alınarak Orta Avrupa’nın üstünlüğü ele geçirilmiştir.
 • 1526’da Mohaç Savaşı kazanılarak Macaristan fethedildi.Osmanlı Devleti böylece Avusturya ile sınır komşusu oldu
 • 1529’da düzenlenen Viyana kuşatmasında kesin sonuç alınamadı.
 • Hristiyan birliğini parçalamak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla Fransa’ya kapitülasyon verildi.
 • Kanuni kapitülasyonların olumsuz etkisini önlemek amacıyla antlaşmayı iki hükümdarın hayatıyla sınırlı tutmuştur.
 • 1532 Alman Seferi sonucunda Avusturya ile İstanbul Antlaşması imzalandı. 1533
 • Bu anlaşmanın Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılacak maddesiyle Osmanlı Devleti Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
 • Rodos Adası fethedilerek Ege Denizi Türk gölü olmuştur.
 • Preveze Deniz Savaşı kazanılarak Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü 28 Eylül ülkemizde Donanma Günü olarak kutlanmaktadır.
 • Irakeyn Seferleri sonucunda İran’la Amasya Anlaşması imzalandı. 1555 (İran’la yapılan ilk anlaşma)
 • Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini yönelik Hint deniz seferleri düzenlendi fakat başarılı olunamadı.
 • Seferlere katılan Piri Reis Kitabı Bahriye, Seydi Ali Reis ise Mirat’ül Memalik eserlerini yazmışlardır.
 • Muhibbi Mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahıdır.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk kahvehaneler Kanuni Döneminde İstanbul’da açılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir