İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ÇELİŞKİLİ Bilgilerin Analizi

1.Anadolu’ya akın düzenleyen ilk Türk TOPLULUĞU İskitler‘dir.
Not: İskitler Ankara’ya kadar gelmişlerdir. Ankarada İskitler semti bile vardır.
2.Anadolu’ya akın düzenleyen ilk Türk devleti: Avrupa Hunları‘dır.
3.Eksik bildiğiniz bir şey; ilk Türkler ile ilgili araştırma yapan biri Asur kaynaklarınada bakmalıdır.
Örnek: İskitler Asur kaynaklarında Aşguzai olarak geçmektedir. Genel Kültür Tarih derslerinde İslam öncesi için Çin, Arap, Bizans kaynaklarına bakılır diye sınırlarlar. Ya ÖSYM seçeneğe Asur koysa ne olacak. Hiç bir KPSS Tarih konu kitabı Asur’u yazmamış.
4.Teoman mı Mete mi, Şanyü(tanhu) unvanı ile tahta geçti? İkiside bu unvanı kullandı.
5.Mete tahta geçerken Tanhu mu yoksa Şanyu mu unvanını kullandı? Tanhu ile Şanyu aynıdır.
6.İlk Türklerde törenin değişmez kurallarından olan Könilik ne demektir?
Bunun cevabı İyilik ve Adalet olarak farklı şekillerde kitaplarda geçkmete idi. ÖSYM bunu soru olarak sordu. Ellerinde ki kaynaklarda ADALET yazan kaynakları okuyanlar doğru yaptı İYİLİK geçen kaynağa çalışan kişiler yanlış yaptı.
7.Yuğ töreni ilk Türkler için AHİRET İNANCININ GEREĞİ DEĞİLDİR!
8.Üzengiyi bulan İskitler üzengiyi Avrupa’ya geniş çaplı tanıtan Avarlar’dır.
9.Ok ve Yay gerebilen Orta Asya Türklerini TEK BAYRAK altında toplayan ilk hükümdar: Mete‘dir.
10.İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti: İtil Bulgarları‘dır. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne çelişki var. Bu bilgi dersanelerde şu şekilde anlatılıyordu; İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar’dır. ÖSYM bunu soru olarak sordu ve İslamı kabul eden ilk Türk devleti olarak İtil Bulgarlar’ı doğru cevabını aldığında ise yayıncılar ve hocalar İtil Bulgarları’dır diye anlatmaya başladılar.
11.Orta Asya’dan Bizans’a ilk elçilik heyeti gönderen: Göktürkler (I. Göktürk) Avrupa’dan Türk devleti olarak Bizans’a ilk elçilik gönderen ise Avrupa Hunları‘dır. Bizans’a ilk elçilik heyeti gönderen ise (Asya ve Avrupa demiyorum) Avrupa Hunları’dır.
12. II. Göktürkler’in en parlak dönemi: Bilge Kağan dönemi‘dir.
13.İlk Türk tarihçisi veya Edebiyatçısı: Tonyukuk. Önceden Yollug Tegin denilirdi.
14.İslam kaynaklarında Doğuz Oğuzlar olarak geçen Uygurlar‘dır.
 
15.Avarlar’ı Göktürkler mi yıktı Franlar mı? Cevap: Asya Avarları’nı Göktürkler Avrupa Avarları’nı Franklar yıktı.
16.Oğuz adına ilk kez Yenisey mi yoksa Orhun kitabelerinde mi rastlanıldı? Cevap: Orhun.
17.Bugut Yazıtı Türklerin ilk yazıtı olup I. Göktürkler’e aittir. Ancak ÖSYM Türklerin ilk yazıtı hangisini sorarsa cevap Orhun Kitabelerini alır. Bugut’un I. Göktürkler’e ait olduğunu bilmeniz yeterlidir.
18.Tabgaçlar ilk Türk devletleri içerisinde yer alır mı? Evet yer alır.
19.İkili teşkilatı ilk kullanan kimdir? Cevap: Asya Hunları.
İkili teşkilat türleri şunlardır: Ak-Kara(Ak Hunlar-Kara Hunlar). Sarı-Kara(Sarı ve Kara Türgiş). Büyük-küçük, doğu-batı. Kuzey-güney şekilleri de vardır.
20.Asya Hunları tarım yaptı mı? Evet yaptı ama kısmen yaptı, istisnalar kaideyi bozmaz. Yapmadı diyeceğiz.
21.İlk Türkler ücretli asker aldılar mı? İlk Türklerde ücretli askerlik yok, ancak ÖSYM’nin istisna olarak hangisi vardır tarzında soru olarak sorduğunu varsayarsak; Cevap: Hazarlar olur. İlk Türklerin özellikleri içinde hangisi yok gibi bir soru sorulduğunda seçeneklerin birinde ‘ilk Türklerde ücretli askerlik yoktur’ maddesi varsa işaretleyeceksiniz.
22.İlk Türkler’de töre değişir mi? Evet değişir esnektir, ancak değişemeyen kuralları da vardır.
23.İlk Türkler’de kut anlayışı devleti yıpratmış mıdır yoksa güçlendirmiş midir? Sorunun gelişine göre cevap verin. Yorum sorusu sorar ÖSYM bununla ilgili. Devlet çöküşe doğru kut anlayışı iyice devleti çökermiştir. Güçlü halde iken devlet işte o zaman kut devleti iyice güçlendirmiş.
Hazırlayan: Güven Ağ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir