İnkılap Tarihi Soru – Cevap

  • İkinci Meşrutiyetin ilanında etkili olan grubun ismini yazınız.
   İttihat ve Terakki Cemiyeti
  • İkinci Meşrutiyet dönemi hangi yıl Kanuni Esasinin yeniden yürürlüğe girmesiyle başlamıştır?
   1908
  • Mustafa Kemal tarafından 1906 yılında Şam’da kurulan ve daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine katılan oluşumun adını yazınız.
   Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  • İngiltere ile Rusya arasında 1908 yılında yaşanan hangi gelişme İkinci Meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur?
   Reval Görüşmesi
  • İkinci Meşrutiyetin ilanı esnasında yaşanan kargaşalardan dolayı Osmanlı Devletinde yaşanan üç toprak kaybını yazınız.
   Bulgaristan
   Bosna Hersek
   Girit
  • İkinci Meşrutiyetin ilanı esnasında yaşanan kargaşalar esnasında Osmanlı devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan devleti yazınız.
   Bulgaristan
  • Türk tarihinde rejime yönelik ilk isyanı yılıyla birlikte yazınız.
   31 Mart Olayı 1909
  • 31 Mart olayını bastırmak amacıyla Selanik’ten gelen orduda;
   a-Komutanlığı kim yapmıştır?
   b-Mustafa Kemalin görevini yazınız.
   a- Mahmut şevket Paşa
   b- Kurmay Başkanlığı
  • 31 Mart olayından sonra;
   a-Hangi padişah tahttan indirilmiştir?
   b-Hangi padişah tahta geçmiştir?
   a- II. Abdülhamit
   b- V. Mehmet ( Mehmet Reşat )
  • Kanuni Esaside hangi yıl yapılan köklü değişikliklerle meşruti monarşi pekiştirilmiştir?
   1909
  • Türk tarihinde çok partili yaşama ilk kez hangi dönemde geçilmiştir?
   İkinci meşrutiyet
  • Türk tarihindeki;
   -İlk siyasi partinin adını yazınız.
   -İlk muhalefet partisinin adını yazınız.
   a- İttihat ve Terakki Cemiyeti
   b- Osmanlı Ahrar Fırkası

  • İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemek için en çok savunulan fikir akımını yazınız.
   Türkçülük ( Turancılık)
  • 1911 yılında hangi devletin saldırısıyla ve işgal girişimiyle Trablusgarp savaşı başlamıştır?
   İtalya
  • Mustafa kemal Trablusgarp Savaşında hangi iki cephede savaşmıştır?
   Derne
   Tobruk
  • Osmanlı Devleti Trablusgarp savaşında başarı bir şekilde mücadele ederken Karadağ’ın Balkanlarda saldırmasıyla başlayan hangi savaş Osmanlının Trablusgarp’ta başarısız olmasına neden olmuştur?
   Birinci Balkan Savaşı
  • Trablusgarp Savaşı sonunda;
   a-Osmanlı ile İtalya arasında hangi antlaşma imzalanmıştır?
   b-Antlaşma kaç yılında imzalanmıştır?
   a- Uşi Antlaşması
   b- 1912
  • Osmanlı Devleti kuzey Afrika’daki son toprak parçasını hangi antlaşmayla İtalya’ya bırakmıştır?
   Uşi Antlaşması
  • İtalya Egedeki on iki adayı hangi savaş sırasında işgal etmiştir?
   Trablusgarp Savaşı
  • Mustafa Kemal ilk kez hangi savaşta yer almıştır?
   Trablusgarp Savaşı
  • Rodos ve on iki ada geçici olarak hangi antlaşmayla İtalya’ya bırakılmış, ancak İtalya daha sonra bu adaları geri vermemiştir?
   Uşi Antlaşması
  • Dünya tarihinde
   a-İlk kez hangi savaşta uçak kullanılmıştır?
   b-Hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
   a- Trablusgarp Savaşı
   b- İtalya
  YİĞİT YILMAZ’a teşekkürler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir