İLK TÜRK DEVLETLERİ

1) İSKİTLER

 • Diğer bir ismiyle Sakalar tarihte bilinen ilk Türk boyudur. En önemli hükümdarı Alper Tunga‘dır.
 • Tarih sahnesinde bilinen ilk kadın hükümdar olan Tomris Hatun da İskit Boyuna mensuptur.
 • İskitler madeni işlemede ustalaştıklarından dolayı Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler.
 • Kadınlardan oluşan Amazon Savaşçıları da yine bu dönemdedir.

2) TÜRGİŞLER

 • Emevilerle yaptıkları savaşlar sonucunda Arapların Orta Asya’ya yayılmasını engellediler.
 • Türgiş hükümdarı olan Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar olmuştur.
 • Kargurlar son verdi.

3) ASYA HUN DEVLETİ

 • Teoman tarafından bütün Türk boylarını tek çatı altında toplanılmasıyla kurulan ilk Türk devletidir.
 • En önemli hükümdarı Metehan‘dır. Ayrıca ordu için ilk defa onlu sistemi geliştirip kullanmışlardır.
 • Metehan dönemi Hunlar’ın en güçlü zamanıdır.
 • Metehan ikili teşkilatı kurmuştur. İkili teşkilata göre ülkenin doğusunu Kağan batısını Yabgu yönetirdi.

4) AVRUPA HUN DEVLETİ

 • Balamir tarafından Avrupa’da kurulmuştur. Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.
 • En önemli hükümdarı Atilla‘dır. Atilla Tanrı’nın Kırbacı olarak bilinir.
 • Margus Anlaşması ile Bizans‘ı vergiye bağlamıştır.

5) GÖKTÜRKLER

 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
 • Ülke prensler arasında paylaşılmıştır. Ülkenin Doğusunu Bumin Kağan Batısını İstemi Yabgu yönetti.
 • Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağladılar.

6) GÖKTÜRKLER (KUTLUKLAR)

 • Kutluk Kağan tarafından kuruldu.
 • En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
 • Bu dönemde Orhun Yazıtları yaptırılmıştır.
 • Uygur, Basmil ve Karluk toplulukları yıkılmıştır.

7) UYGURLAR

 • Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk Devletidir.
 • Tarım ile uğraşmışlardır.
 • Mimari eser bırakmışlardır. (Mabet)
 • Mani dinini benimsemişlerdir.
 • Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
 • Uygur alfabeleri vardır. (18 harf)

DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

1) AVARLAR (560-805)

 • Göktürkler’e yenildikten sonra Romanya’ya göç ederek devlet kurdurlar.
 • 200 yıldan fazla Avrupa’nın büyük bir kısmına sahip oldu.
 • Slav toplulukların bugünkü askeri teşkilatlarının oluşmasında etkili oldular.
 • Tarihte İstanbul’a adım atan ilk Türk devletidir. Sasanilerle birleşerek İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır.
 • Fraglar tarafından yıkılmışlardır.

2) BULGARLAR

 • Avarların I.Göktürkler tarafından yıkılmasıyla 6. yüzyıl sonlarına doğru güçlenen Bulgarlar Kıbrat yönetiminde büyük Bulgar Devletini kurdular.

3) HAZARLAR (630-968)

 • Hazarlar İtil ve Dan ırmakları çevresine hakim oldular.
 • Yahudiliği benimseyen tek Türk devletidir.Din konusunda hoşgörülü olmuşlardır.
 • Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk devletidir. Hz. Ömer zamanında müslüman arap ordularının ilerleyişini durdurdular.
 • Rusları etkileyerek devlet ve ordu teşkilatı yönüyle Ruslara örnek olmuştur.
 • Peçeneklerin saldırılarıyla yıpranan Hazarlar Rus saldırıları sonucuyla yıkılmıştır

4) PEÇENEKLER (896-2.YÜZYIL)

 • Seyhun nehri ile Aral gölü kıyılarında yaşarken Oğuzların baskılarıyla karadenizin kuzeyine geldiler.
 • Oymaklar halinde yaşamışlar devlet kuramamışlardır.
 • Malazgirt savaşından Bizans ordusundan Büyük Selçuklu tarafından geçerek Selçuklulara yardım etmiştir.

5) KIPÇAKLAR (KUMANLAR) (1250-1050-1239)

 • Macarista’a göç eden kıpçak toplulukları Hristanlığı kabul ederek Türklüklerini kaybettiler.
 • Oğuzlarla yaptıkları mücadelelerle Dede Korkut hikayelerine konu olmuşlardır.

6) SABİRLER (ŞABARLAR)

 • 5.yy’da Avarların baskısı sonucunda Kafkasya’nın kuzeyine yerleştiler.
 • Günümüzdeki Sibirya ismi Sabirlerden gelmektedir.

7) OĞUZLAR

 • Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyaset hem de uygarlık konusunda en büyük rolü oynayan koludur.
 • Topluca islamiyeti kabul etmişlerdir.
 • Selçuklular, Osmanlılar ve bir çok beylik Oğuzlar tarafından kurulmuştur.

8) BAŞKIRTLAR (BOŞKURTLAR)

 • Günümüzde Rusya’ya bağlı olarak özel bir şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

9) KİMEKLER

 • 8. yüzyılın başlarına kadar Altay dağları ile İltiş nehirleri arasında Köktürkler’e bağlı olarak yaşadılar.
 • Son olarak Kıpçaklar’ın hakimiyetine girdiler.

10) KIRGIZLAR

 • Uygurlar’a son vererek Ötüken’de devlet kurdular.
 • Rus egemenliğine giren Kırgızlar 1991 yılında Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazandılar.
 • 400.000 beyitten oluşan Manas Destanı Kırgızlar tarafından yazılmıştır. Bu destanı Kırgızlar müslüman olduklarında yazmışlardır.

11) KARLUGLAR

 • Talas savaşında arapların yanında yer alarak Çin’in yenilmesinde etkili oldular.
 • Bu savaş sonucunda Karluglar topluca islamiyeti kabul etmişlerdir.
 • İlk Türk islam devleti olan Karahanlılar’ın kurulmasında etkili oldular

İLK TÜRK DEVLETLERİ” için 7 yorum

  1. Bizansta paralı asker olan Türkler PUK kodudur.

   P eçenek
   U zlar
   K ıpçaklar

   Taraf değiştiren iki boy vardır;
   Peçenekler ve Uzlar (oğuzlar). Hata giderilerek yazı güncellenmiştir. Yorumunuz için teşekkürler 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir