II.Beyazid Dönemi (1481-1512)

  II.Beyazid

  a. Kişisel Özellikleri

  • Fıtratının mülayim olması ve ibadete düşkünlüğü nedeniyle Sofi olarak bilinmektedir.
  • Amasya Sancak beyliğinden Fatihin ölümü üzerine devşirme kökenli paşaların desteğiyle tahta
   çıkmıştır.
  • Cem sultan isyanı nedeniyle yükselme içinde bir duraklama devri yaşanmıştır.
  • Osmanlı tarihi yazılmasını emreden ilk padişahtır.
  • Sağlığında tahtı oğluna bırakmak zorunda kalan padişahtır.

  b. Anadolu ve Doğudaki Gelişmeler:

  • Cem Sultan isyanı 14 yıl sürmüştür. Devleti içeride ve dışarıda yıpratmıştır.
  • Karamanoğlu Beyliğine kesin olarak son verilmiştir.
  • Anadolu’da Şiiliği yaymak amacıyla Şah kulu Ayaklanması çıkmış isyan bastırılmıştır.
  • Şehzade Selim isyanı çıkmış ve Karıştıran savaşında Selim yenilmiştir. Ancak yeniçerilerin desteğiyle Selim babasından tahtı devralarak tahta çıkmıştır.
  • Memlükler ile sınır sorunları nedeniyle uzun süren savaşlar yaşanmış ve Osmanlı bu savaşlarda ilk defa tüfek kullanmıştır.

  c. Avrupa’daki Gelişmeler:

  • İspanya’daki Müslümanlarla birlikte Yahudilere de yardım edilmiştir.

  d. Denizlerdeki Gelişmeler

  • Mora’nın fethi tamamlanmış, Modon- Koron- Navarin gibi kaleler fethedilmiştir.

  e. Teşkilatlanma Çalışmaları

  • Edirne’de akıl hastalarının da tedavi edildiği Beyazid Külliyesi inşa edilmiştir.
  • İlk avarız vergisi bu dönemde uygulanmıştır.
  • Yahudi azınlıklar ilk defa Osmanlı ülkesine matbaayı getirmişlerdir.
  • Osmanlı Tarihinde hacca giden tek şehzade Cem Sultan’dır. Şunu da unutmamak gerekir ki hiçbir Osmanlı padişahı hacca gitmemiştir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir