GELİŞİM İLKELERİ

  • Gelişim, kalıtım ve çevrenin bireyi etkilemesi sonucunda oluşur. Bireyin gelişimi, genlerinden getirdiği özellikler ile çevreden aldığı bilgi, beceri ve tutumlar gibi uyarıcıların etkileşimiyle şekillenir.
  • Gelişim bir bütündür. Bir alandaki gelişim düzeyinin bir diğer alan üzerinde kayda değer etkisi vardır. Bilişsel gelişimi iyi olan bir bireyin sosyal gelişimi, duygusal gelişimi kimlik gelişimi pozitif yönde etkilenir.
  • Gelişimin kendine özgü yönelimleri vardır. Belirli bir sıra ile devam etmektedir. Gelişimin baştan-aşağı, ve genelden özele gibi yönelimleri vardır. Anne karnındaki büyümede gelişimde ilk önce baş gelişir sonra ayaklara doğru gelişim devam eder
  • Gelişim, sıralı ve sistemli bir ilerleme ile gerçekleşir. Gelişim basamakları birbiri ardına gelir . Önce emekleyen bir çocuk sonra ayakta durmayı öğrenir ardından da yürüyüp koşabilir.
  • Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. Her insanın gelişim hızı ve düzeyi aynı değildir. Gelişim ödevlerini bir insan önce yerine getirirken bir diğeri daha sonra getirebilir. Bir çocuk bir başka çocuktan çok daha önce konuşmaya başlayabilir.
  • Gelişimde her alanın hızı her zaman aynı değildir. Bir dönemde fiziksel gelişim hızlı olurken duygusal gelişimin hızı düşük olabilir. Örneğin ergenlikte fiziksel gelişim hızlı olur, bilişsel gelişim yavaşlar.
  • Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğru olur.
  • Gelişim; kalıtım, çevre ve zamanın ortak etkileşim sonucudur.
  • Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
  • Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir.
  • Gelişimde kritik dönemler bulunmaktadır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir