Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451-1481)

  Fatih Sultan Mehmet

  a. Kişisel Özelikleri:

  • İki defa tahta çıkmıştır.
  • İlk iki yılı Kuruluş dönemine girer.
  • Fatih, Kayser-i Rum, Sultan’ül Bereyn ve Bahreyn gibi ünvanlar kullanmıştır.
  • Şiirlerinde Avni mahlasını kullanmıştır.
  • Arapça, Farsça, Rumca ve Latince gibi yedi tane dünya dili bilmektedir.
  • Ak Şemseddin, Molla Gürani gibi önemli hocalardan ders almıştır.

  İstanbul’un Fethi:

  • Nedenleri:
   • İstanbul’un Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
   • Boğazlar ve ticaret yollarını ele geçirmek.
   • İstanbul’un coğrafi konumu
   • Bizans’ın beylikleri ve şehzadeleri Osmanlıya karşı kışkırtması.
   • Bizans’ın Avrupa devletlerini kışkırtması
   • İstanbul’un fethi konusunda Hz. Peygamberin Hadis-i Şerifi gibi sebepler etkili olmuştur.
  • Fetih için yapılan Hazırlıklar:
   • İstanbul boğazının Avrupa tarafına Rumeli Hisarını (Boğaz Kesen) yaptırılmıştır.
   • “Şahi” adı verilen kalın surları yıkabilecek büyük ve ağır toplar döktürülmüştür.
   • Mora’ya asker gönderilerek gelen haçlı yardımlarının önü kesilmiştir.
   • Surları aşabilmek için tekerlekli kuleler yaptırılmıştır.
   • Hristiyanların elindeki İstanbul  yakınlarında bulunan “Silivri ve Vize” kaleleri alınmıştır.
   • Denizden gelen haçlı yardımlarını engellemek için ege denizine donanma konuşlandırılmıştır.
   • 400 parçalık yeni bir deniz filosu oluşturulmuştur.
   • Zincirle ağzı kapatılan Haliç’e karadan çektirilen 72 gemi indirilmiştir.
   • Karamanoğulları’nın kuşatma sırasında ani bir baskın gerçekleştirmesini engellemek için karaman seferine çıkılmış ve itaat altına alınmıştır.
  • Fethin sonuçları:
   • İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından birçok önemli sonucu olmuştur. İçinde Türk İslam ve Osmanlı geçen sonuçlar Türk tarihi açısından sonuçlardır.
   • İstanbul Osmanlı devletinin yeni başkent olmuştur.
   • Eski saray ve Topkapı Sarayı inşa edilmiş devlet buradan yönetilmeye başlanmıştır.
   • Osmanlı Devleti Kuruluş dönemini tamamlamış ve Yükselme dönemine girmiştir.
   • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki prestiji artmıştır.
   • Devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır.
   • Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ açılmıştır.
   • Ticaret yollarının Osmanlını hâkimiyetine geçmesiyle Avrupalılar tarafından Coğrafi Keşiflerin başlamasına yol açmıştır.
   • İtalya’da Rönesans’ın başlamasına neden olmuştur.
   • Avrupa’da feodalitenin sona ermesini sağlamıştır.
  • Fatih İstanbul’un fethiyle birlikte İstanbul merkezli Ortodoks Hristiyanlarının koruyuculuğunu üstlenerek,
   • Hristiyan birliğini parçalamak
   • İslam hoşgörüsünü göstermek
   • Katolik dünyasına yönelik düzenlenen seferlerde Ortodoksların desteğini almayı amaçlamıştır.

  b. Anadolu ve Doğudaki Gelişmeler:

  • ASTKOM kronolojik formüldür.
  • Amasra ; Cenevizliler’den
  • Sinop ; Candaroğulları’ndan
  • Trabzon ; Pontus Rum Devleti’nden
  • Konya ; Karamanoğulları’ndan
  • Otlukbeli Savaşında 1473 Akkoyunluları yenmiş ve Doğu Anadolu’da hakimiyet sağlanmıştır.
  • Memlukler’le ilişkiler Hicaz suyolları nedeniyle bozulmuştur.

  c. Balkanlar ve Avrupa’daki Gelişmeler:

  • SaMEBA kronolojik formüldür.
  • Sırbistan
  • Mora yarımadası
  • Eflak – Boğdan
  • Bosna – Hersek
  • Arnavutluk fethedilmiş ve bu topraklar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Bu dönemde Balkanlarda fethedilemeyen tek yer Belgrat olmuştur.

  d. Denizlerdeki Gelişimler:

  • Bozcaada, Gökçeada ,Limni, Midilli , Eğriboz, Semadirek adaları alınmıştır.
  • Mora ve Trabzon alınarak Bizans’ı tekrar canlandırma umutlarına son verildi.
  • 1475‘te Kırım fethedilmiş ve Karadeniz Türk gölü olmuştur.
  • Karadeniz Türk gölü olma özelliğini 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasıyla kaybetmiştir.
  • Boğazlar ve eski ticaret yollarının Osmanlı hamiyetine geçmesiyle Osmanlı – Venedik savaşları yaşanmış ve on altı yıl kadar sürmüştür. (1463-1479)
  • Osmanlı devleti bu savaşları kazanmış ancak;
   • Venedik’i kendi tarafın çekerek Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
   • Akdeniz ticaretini canlı tutmak
   • Osmanlı mallarını Venedik eliyle Avrupa’da sattırmak gibi amaçlarla Venedik’e ticari ayrıcalıklar içeren kapitülasyon verilmiştir.
  • Venedik’e verilen kapitülasyonları özellikleri:
   • İlk defa bir Avrupalı devlete ticari ayrıcalık verilmiştir.
   • Bu kapitülasyonlar tek taraflıdır. Osmanlı karşı taraftan aynı şekilde hak talebinde bulunmamıştır.
   • Venedik ilk defa Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkı elde eden Avrupa ülkesi olmuştur.
   • Bu elçiye Balyos denir ve Venedikli halkın davalarına bakar.

  e. Teşkilatlanma Çalışmaları

  • İstanbul alınmış ve başkent yapılmıştır.
  • İstanbul’da ilk saray olan Eski saray ve ikinci saray Topkapı sarayı(saray-ı cedide) inşa edilmiştir.
  • Topkapı sarayına Osmanlı Devleti’nin en eski köşkü olan Çinili Köşk inşa edilmiştir.
  • İstanbul kuşatması için Rumeli(Boğazkesen) Hisarı yaptırılmıştır.
  • Klasik Osmanlı mimarisi ortaya acıkmıştır.
  • İlk altın para bastırılmıştır.
  • İstanbul’daki İlk medrese olan Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır. Üniversite tarzı olan bu medreselere orta öğretim öğrencisi yetiştirmek için ise Tetimme medreseleri açılmıştır.
  • Bürokrasi ve devlet işleyişi için Leyzade Mehmet Çelebi tarafından Kanunname-i Ali Osman hazırlanmıştır.
  • Çandarlı Halil Paşanın İstanbul kuşatması sırasında Bizans’la iş birliği yaptığı ispatlanmış ve idam edilerek malı müsadere edilmiştir.
  • Müsadere usulü ilk kez Çandarlı Halil paşaya uygulanmıştır.
  • Çandarlı’nın idamıyla devlet kademesinde devşirme paşaların önemi artmıştır.
  • Devletin büyümesi nedeniyle defterdar, kazasker ve vezirlerin sayısı artırılmıştır.
  • İtalyan ressam Bellini ye resmini yaptırdığı rivayet edilmektedir.
  • Sinan beyi resim sanatı öğrenmesi için İtalya’ya göndermiştir.
  • Son seferi Otranto(italya) seferidir. Sefer sırasında aniden ölmüştür.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir