BM ile İlgili Güncel Sorular

Soru-1) 24 Ekim 1945’te kurulan dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası örgüt hangisidir?
a) AOPEC
b) OPEC
c) Avrupa Konseyi
d) Akdeniz Paktı
e) Birleşmiş Milletler
Soru-2) Birleşmiş Milletlerin genel merkezi neresidir?
a) Kudüs
b) Moskova
c) Sri Lanka
d) Londra
e) New York
Soru-3) 14 Temmuz 2011 tarihinde Birleşmiş Milletlerin 193. üyesi olarak katılan devlet hangisidir?
a) Sudan
b) Malezya
c) Kongo
d) Karabağ
e) Rusya
Soru-4) Birleşmiş Milletlere en son katılan ülke hangisidir?
a) Güney Sudan
b) Malezya
c) Kongo
d) Karabağ
e) Rusya
Soru-5) En son Güney Sudanın katılımıyla Birleşmiş Milletlere üye olan devlet sayısı kaç olmuştur?
a) 180
b) 183
c) 189
d) 191
e) 193
Soru-6) “Birleşmiş Milletler” terimini ortaya atan ABD Başkanı kimdir?
a) Lincoln
b) Roosevelt
c) Trump
d) John  Adams
e) J. Monreo
Soru-7) Aşağıdakilerden hangisi her yıl Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır?
a) 15 Temmuz
b) 14 Ekim
c) 24 Ekim
d) 4 Temmuz
e) 6 Ağustos
Soru-8) BM de veto hakkı olan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Çin
b) ABD
c) İngiltere
d) Rusya
e) İsrail
Soru-9) BM bünyesinde olan Uluslararası Adalet Divanının merkezi neresidir?
a) Lahey
b) Cenevre
c) Londra
d) Paris
e) New York
Soru-10) Birleşmiş Milletler adı hangi konferans sonucunda belirlenmiştir?
a) San Francisco
b) Podstam
c) Yalta
d) I. Moskova
e) Kahire
Soru-11) Türkiyenin ilk BM temsilcisi kimdir?
a) Selim Rauf Sarper
b) Rıfat Turgut Menemencioğlu
c) Adnan Kural
d) Haluk Bayülken
e) Orhan Eralp
Soru-12) Türkiye, 1945 yılında San Francisco’da 46 ülkenin katıldığı BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı’na Dışişleri Bakanı olarak ………… göndermiştir. Bu gelişme sonrası Türkiye BM üye devleti olmuştur.
Yukarıda ki boşluğa hangisi getirilmelidir?
a) Selim Rauf Sarper
b) Rıfat Turgut Menemencioğlu
c) Hasan Saka
d) Haluk Bayülken
e) Orhan Eralp
Soru-13) BM veto edici ülkeler şunlardır:ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya.
Bu ülkelerden hangisi ABD Başkanının 6 Aralık 2017 de Kudüsün İsrailin başkentidir, kararını onaylamıştır?
a) ABD
b) Çin
c) Fransa
d) İngiltere
e) Rusya
Soru-14) 1517 yılında Kudüs topraklarını Osmanlı sınırlarına katan Yavuz Sultan Selimdir.
1517 ile 2017 yılı arasında kaç yıl geçmiştir?
a) 500
b) 400
c) 300
d) 200
e) 100
Soru-15) İngiliz Dışişleri bakanının 1917 yılında yayınladığı Balfour Deklarosyanı İsrailin kuruluşuna büyük katkı sağlamıştır.
Buna göre 1917 ile 2017 arasında kaç yıl geçmiştir?
a) 100
b) 150
c) 200
d) 250
e) 300
Soru-16) Yukarıdaki 14. ve 15. sorular, bizim için Kudüsün ne kadar önemli olduğunu göstermek için yazıldı.
Buna göre Kudüs bizim için nedir?
a) Vatan
b) Millet
c) Namus
d) Tarihi ecdat
e) Hepsi

Cevap Anahtarı 

1.E
2.E
3.D
4.A
5.E
6.B
7.C
8.E
9.A
10.A
11.A
12.C
13.A
14.A
15.A
16.E

BM ile İlgili Güncel Sorular” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir