Atatürk’ün Hayatı ve İnkılap Tarihi – 1

  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

       Mustafa Kemal 1881’de Selanik’te doğmuş, 10 Kasım 1938 de İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

  Ailesi

  • Babası Ali Rıza Bey;Aydın Söke kökenlidir.
   • Gümrük memurluğu yapmış ve sonrasında ticaretle uğraşmıştır.
   • 1876-77 yılında Selanik’teki Askeri Milliye taburunda üsteğmen olarak görev
    yapmıştır. Böylece aile Rumeli tarafına yerleşmiş ve Selanikli olmuştur.
  • Annesi Zübeyde Hanım; Karaman kökenli bir aileye mensuptur.
  • Kardeşleri:
   • Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye

  Öğrenim Gördüğü Okullar

  • Mahalle Mektebi:
   • Annesinin isteği üzerine başlamış ve çok kısa süre devam etmiştir.
  • Şemsi Efendi İlkokulu:
   • Babasının isteği ile başlamıştır. Selanik’te Türk ve Müslümanların açtığı ilk özel okuldur.
   • İlk ve orta kısmı olmasına rağmen babasının ölümü üzerine orta kısmını
    okuyamamıştır.
  • Selanik Mülkiye Rüştiyesi:
   • Çok az devam etmiş sonra ayrılarak askeri rüştiyeye kaydolmuştur.
  • Selanik Askeri Rüştiyesi:
   • Askeri okulun ortaokul kısmıdır.
   • Komşusunun oğlu Ahmet ile birlikte başlamışlardır.
   • Matematik öğretmeninden Kemal ismini almıştır.
  • Manastır Askeri İdadisi:
   • Askeri lisedir.
   • Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge den etkilenerek tarihe ilgi duymaya başlamıştır.
   • İkinci sınıftayken 1897 de Yunanistan’la yapılan Dömeke Meydan Savaşına katılmayı çok istemiştir.
   • Namık Kemal ile tanışmış ve edebiyata ilgi duymaya başlamıştır.
   • Ali Fethi Bey sınıf arkadaşıdır ve onun sayesinde Fransız ihtilalinin fikir öncüleri olan Wolter ve J.J.Roussou yu okumuştur.
  • İstanbul Harp Okulu:
   • Subay eğitimi almıştır.
   • Ülke meslelerini konu edinen el gazetesi çıkarmıştır.
  • İstanbul Harp Akademisi:
   • Bu okuldan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

  Askerlik Hayatı

  • İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra tayin olmayı beklerken meşrutiyet ile ilgili toplantılara katılınca yakalanmış ve bunu üzerine Şam’daki 5.orduya staj için Kurmay Yüzbaşı olarak tayin edilmiştir.
  • Şam’da iki yıl kalmış;
  • Ordunun yetersizliğini tespit etmiştir.
  • Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurmuştur.
  • Bu cemiyetin Selanik şubesini İttihat ve Terakki cemiyeti ile birleştirmiş ancak daha sonra ordunun siyasete karışması konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle İttihatçılardan ayrılmıştır.
  • 1907’de tekrar Selanik’teki 3.Orduya tayin olmuştur.
  • 1909’da 31 Mart İsyanını bastırmak için kurulan Hareket ordusunda görev almıştır.
  • 1910’da Picardie Manevralarına(tatbikatı) katılmak üzere Fransa’ya gitmiştir.
  • 1911 Trablusgarp Savaşına Tanin Gazetesini temsilen gazeteci Şerif Bey takma adıyla katılmıştır.
  • Yüzbaşı olarak gittiği bu cepheden binbaşı olarak dönmüştür.
  • 1912’de I.Balkan Savaşı sırasında Çanakkale boğazını korumak amacıyla kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesine atanmıştır.
  • II. Balkan Savaşı’nda Edirne’nin geri alınmasında etkili olmuştur.
  • 1913’te Sofya Ateşemiliterliğine atanmıştır. Bur görevdeyken I. Dünya savaşı başlamıştır.
  • I. Dünya Savaşı başlayınca Tekirdağ’daki kuruluş aşamasındaki 19. Tümen
   Komutanlığına atanmıştır.
  • 1915’te Çanakkale’ye Anafartalar Grup Komutanlığına atanmıştır.
  • Bu cephede Albay ve General olmuştur.
  • 1916’da Kafkas cephesi komutanı olarak atanmış, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.
  • 1917’de Filistin’deki 7. Ordu komutanlığına atanmıştır.
  • 1918’ de Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanmıştır.
  • 30 Nisan 1919’da Dokuzuncu Ordu müfettişliğine atanmıştır. Osmanlı ordusundaki son görevidir.
  • Amasya Genelgesinden sonra askerlik vazifesinden istifa etmiştir.
  • TBMM hükümeti adına 1921 de Sakarya Meydan Muharebesini ‘Başkomutan’ olarak yönetmiştir.

  Atatürk’ün Yazdığı Eserler

  • Geometri kitabı
  • Vatandaş için medeni Bilgiler
  • Cumali Ordugahı
  • Arıburnu Hatıraları
  • Nutuk
  • Karlsbad hatıraları
  • Atatürk’ün Hatıra Defteri
  • Zabit ile Kumandan Arasında Hasbihal
  • Takımın Muharebe Talimi
  • Bölüğün Muharebe Talimi
  • Taktik ve Tatbikat gezisi

  Atatürk‘e Dair Yazılan Eserler

  • Falih Rıfkı Atay-Babanız Atatürk
  • Falih Rıfkı Atay-Atatürk’ün Bana Anlattıkları
  • Afet İnan-Atatürk’ten Mektuplar
  • Kemal Arıburnu-Atatürk’ten Anılar
  • Asım Arar-Son Günlerinde Atatürk
  • Ali Fuat Cebesoy-Sınıf Arkadaşım Atatürk
  • Sabiha Gökçen –Atatürk’le bir ömür
  • Sadi Borak-Atatürk
  • Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam
  • H. C. Armstrong-Bozkurt

  Atatürk’ün Fikir Hayatının Gelişmesinde Etkili Olan Düşünürler

  • Namık Kemal
  • Tevfik Fikret
  • Ziya Gökalp
  • Mehmet Emin Yurdakul
  • Celal Nuri
  • Voltaire
  • J.J. Rousseau
  • Montesquieu
  • Descartes
  • Kant

  Atatürk’ü Ziyaret Eden Devlet Adamları

  • General James Harbord 1919
  • Afganistan Kralı Amanullah Han 1928 (Cumhuriyet Döneminde Türkiye’ye ilk resmi ziyarette bulunan devlet başkanıdır.Amanullah Han bu ziyarette Atatürk’e Aliyülala Nişanı vermiştir.)
  • Cont Bethlen –Macaristan Başbakanı 1930
  • Venizelos-Yunanistan Başbakanı 1930
  • Japon Prensi Takamatsu 1931
  • Irak Kralı Faysal 1931
  • Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov 1931
  • Bulgar Başbakanı M.Mauchanoff 1931
  • ABD Genelkurmay Başkanı Mac Arthur 1932
  • Yugoslavya Kralı Alexander 1933
  • Yong Siyeh başkanlığında Çin heyeti 1934
  • İran Şahı Rıza Pehlevi 1934
  • İsveç Veliahtı Gustov Adolf 1934
  • İngiltere Kralı VII.Edward 1936
  • Ürdün Emiri Abdullah 1937
  • Yunan Başbakanı Metaksias 1937
  • Romanya Başbakanı Tatarescu 1937
  • Romanya Kralı II.Carol 1938

  Atatürk’ün Malvarlığını Bıraktığı Kurum ve Kişiler

  • Türk Tarih Kurumu
  • Türk Dil Kurumu
  • CHP
  • Manevi Çocukları
  • Makbule Hanım
  • İsmet İnönü’nün çocuklarının eğitim giderler.

  Atatürk’ün Yakın Çevresi

  • Ali Fuat Cebesoy:
   • 1882’de İstanbul’da doğdu. Trablusgarp Harbi’nde, Balkan Savaşı’nda ve I.Dünya Savaşı’nda görevler almıştır. Sivas Kongresi sonrasında Kuvayı millîye komutanı olarak görevlendirilmiştir. Bir dönem Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasındadır. İzmir Suikastı sebebiyle tutuklanmış fakat suçsuz olduğu gerekçesiyle beraat etmiştir. İsmet İnönü döneminde Bayındırlık Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
  • Celal Bayar:
   • 1883’te Bursa’da doğmuştur. Bursa Milletvekili olarak meclise giren Bayar bir dönem İktisat Bakanlığı görevini yürütmüştür. Lozan Konferansı’na müşavir üye olarak katılmıştır.1924’te İş Bankası’nı kurma görevini üstlenmiştir.1937’de İstifa eden İsmet İnönü yerine Başbakanlık görevini üstlenmiştir.1945’te kurulan Demokrat Parti’nin kurucuları arasındadır.1950-1960 demokrat Parti Döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.
  • Cevat Abbas:
   • Atatürk’ün başyaveri olan Cevat Abbas 1887’de Niş’te doğdu. Balkan, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında görev yapmıştır.19 Mayıs 1919’da Atatürk ile birlikte Samsun’a çıkanlar arasındaydı. Yozgat Ayaklanmasının bastırılmasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı İstiklal Madalyası verilmiştir. Cevat Abbas aynı zamanda İş Bankası’nın kurucuları arasındadır. Atatürk ile ilgili hatıralarını Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk’ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak adlı kitapta toplamıştır.
  • Falih Rıfkı Atay:
   • Gazeteci yazar 1894’te İstanbul’da doğmuştur. I.Dünya Savaşı’nda Suriye Cephesinde Cemal Paşa’nın kâtipliğini yaptı. Suriye Cephesindeki anılarını Ateş ve Güneş adlı eserde toplamıştır. Hâkimiyetimilliye, Ulus Gazetelerinde başyazarlık yapmıştır.
  • Ali Fethi Okyar:
   • 1880’de Pirlepe’de doğmuştur. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nde görev yapmıştır.1918’de Atatürk ile birlikte Mimber Gazetesini çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Meclis Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Atatürk Döneminde Başbakanlık görevinde bulunmuştur.1930’da Atatürk’ün direktifleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmuştur.
  • Fevzi Çakmak:
   • 1856’da İstanbul’da doğmuştur. II.İnönü Savaşı’nın ardından Genel Kurmay Başkanlığına getirilmiştir. Sakarya Zaferi’nin ardından Mareşallik rütbesini almıştır.
  • İsmet İnönü:
   • 1884’de İzmir’de doğmuştur. I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de görev almıştır. Mudanya Konferansında ve Lozan Konferansında TBMM’yi temsil etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı olmuştur. Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur.
  • Kazım Karabekir:
   • 1882’de İstanbul’da doğdu. Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşında 15.Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesinde verdiği mücadele ile tanınır.17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını üstlenmiştir. Cumhuriyet Döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet partisinin kurucusu ve genel başkanlığını yapmıştır. İzmir Süikasti sebebiyle tutuklanmış fakat suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılmıştır. Milli Mücadele anılarını İstiklal Harbimiz eserinde toplamıştır.
  • Hasan Rıza Soyak:
   • 1888’de Üsküp’te doğdu. Atatürk Döneminde Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Mustafa Kemal’in özel hesaplarını tutan ve harcamalarını yapan kişidir.
  • Kılıç Ali:
   • Milli Mücadelede Karayılan ve Şahin Bey ile birlikte Güney Cephesinde önemli görevler üstlenmiştir. Maraş, Antep ve Urfa’da Fransız kuvvetlerine karşı başarısı ona Antep Kahramanı ünvanını kazandırmıştır. Hatıralarını Anlatıyor , Atatürk’ün Hususiyetleri ve İstiklal Mahkemesi Hatıraları adlı kitapları vardır.
  • Refet Bele:
   • 1881’de İstanbul’da doğdu. Kurtuluş Savaşındaki görevi 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a çıkışıyla başladı. Erzurum ve Sivas Kongresine delege olarak katıldı. Cumhuriyet Döneminde Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer almıştır.
  • Salih Bozok:
   • 1881’de Selanik’te doğmuştur.Atatürk’ün mahalle ve okul arkadaşıdır.Atatürk Döneminde Cumhurbaşkanı Başyaverliği görevini yapmıştır.İş Bankası’nın kurucuları arasındadır.
  • Rauf Orbay:
   • 1881’de İstanbul’da doğdu. Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük başarılar göstermiş ve bu nedenle Hamidiye Kahramanı ünvanını kazanmıştır. 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır.1922-1923 yılları arasında başbakanlık görevlerinde bulunmuştur. Siyasi hatıralarını Cehennem Değirmeni adlı kitapta toplamıştır.
  • Afet İnan:
   • 1908’de Selanik’te doğdu. Mustafa Kemal tarafından Fransızca öğrenmesi için İsviçre’ye gönderildi.1931’de Türk Tarih Kurumunun kurucuları arasında yer almıştır. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Profesörlük görevinde bulunmuştur.
  • Yusuf Akçura:
   • Türkçülük akımının en önde gelen düşünürüdür. Türk Derneği ve Türk Ocaklarının kurucuları arasında yer almıştır. Türk Tarih Kurumunun kurucuları arasında yer almış bir dönemde bu kurumun başkanlığını üstlenmiştir.
  •  

  ATATÜRK’ÜN VEFATI

  • 10 Kasım 1938 Perşembe günü İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir.
  • Naaşı Ankara’ya getirilmiş ve Etnografya müzesine konulmuştur.
  • Anıt mezar için Rasat tepe seçilmiştir.
  • 1941 de anıtın tasarımı için uluslararası yarışma düzenlenmiştir.
  • 49 proje içerisinde mimar Prof. Emin Onat ve Orhan Arda nın projesi birinci seçilmiştir.
  • 1944 yılında inşasına başlanan Anıtkabir 1953 te tamamlanmıştır. Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e nakledilmiştir.
  • Ülkemizde 10-16 Kasım tarihleri Atatürk haftası olarak kutlanmaktadır.
  • Atatürk 4 kez cumhurbaşkanı ve 4 kez de Ankara’dan vekil seçilmiştir.

  Atatürk’ün Hayatında Etkili Olan Şehirler:

  • Selanik
  • Manastır
  • İstanbul
  • Sofya

  Atatürk’ün Manevi Evlatları

       Cumhuriyetin ilanı öncesi İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim, Zehra’yı (Zühre) manevi evlat olarak kabul etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sığırtmaç Mustafa’yı  manevi evlatları olarak kabul etmiştir. Mustafa Kemal, 1893’te, henüz 12 yaşındayken babasını kaybetti. Yetim olarak büyüdü. Bunun da etkisiyle çocukları çok sever, kimsesiz çocuklara sahip çıkar, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. İhsan, Ömer, Abdurrahim, Zehra, Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sığırtmaç Mustafa adındaki çocukları manevi evladı olarak yetiştirmiş,  sahiplenmişti. Afet’i bilimsel çalışmalara yönlendirmişti. Onun bir bilim kadını olmasını sağlamıştı. Sabiha (Gökçen) bir savaş pilotu olmuştu.
  Atatürk vefatından önce bir vasiyetname düzenlemişti. Bu vasiyetnamede, bütün manevi çocuklarına İş Bankası’ndaki payının yıllık gelirinden her ay belirli miktarda para ödenmesini istedi. Buna göre her ay, Afet İnan’a 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye (Adatepe) 200, Rukiye ve Nebile’ye de 100’er lira ödenecekti. Sabiha Hanım’a bir ev alınması için de gereken para verilecekti.

  Solda  Zehra Aylin- ortada Rukiye Erkin- sağda  Sabiha Gökçen

  Atatürk’ün manevi çocuklarından bazılarının hayatı kısaca:

  • Sabiha Gökçen:
   • Sabiha Gökçen 1913’te Bursa’da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin son çocuğuydu. Sabiha Hanım, II. Abdülhamit’in Bursa’ya sürgüne gönderdiği Vilayet Başkatibi Hafız Mustafa Izzet’in kızıydı. İlkokuldayken babasını ve annesini kaybetti. Zor durumda kalmıştı. Okul masrafları küçük Sabiha’nın kardeşleri tarafından zar zor sağlanmaktaydı. 1925’te Atatürk Bursa gezisine çıkmıştı. Sabiha Hanım ile burada tanıştı. Sabiha Hanım’ın ağabeyi Sabiha’nın güç şartlarda okuduğunu Atatürk’e anlattı.  Atatürk, bundan sonra Sabiha’yı manevi evlat olarak kabul etti. Sabiha’nın kaderi değişmişti. Ankara Çankaya İlkokulu’nu ve Üsküdar Kız Lisesi’ni bitirdi. 1935 yılında Türk Hava Kurumu’nun Havacılık Okulu’na girdi. Yüksek planörcülük kurslarına katılmak üzere Sovyetler Birliği’ne gitti. Dönüşte Eskişehir Hava Okulu’na girdi. I. Tayyare Alayı’nda av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaştı. 1937’de Ege ve Trakya manevraları sırasında başarılı uçuşlar yaptı. Aynı yıl çıkan Şeyh Rıza İsyanı sırasında, havadan harekata katıldı. 1938’de uçakla yaptığı Balkan turu ile Avrupa’da ünlendi. 1938’de Türkkuşu’nda başöğretmenliğe atandı. 1955’te Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyesi oldu. İlk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen 2001 yılında vefat etti.
  • Ülkü Doğançay:
   • Ülkü’nün annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınıp büyütülmüştü. Zübeyde Hanım ölünce Makbule Hanım’ın yanında kaldı. İlk kocasından dul kalan Vasfiye Hanım, Atatürk’e sığındı. Bir süre sonra da Atatürk Orman Çiftliği istasyon şefi Tahsin Çukuroğlu ile evlendi. Vasfiye Hanım’ın 1932’de doğan çocuğuna Atatürk, ”Ülkü” adını verdi. Son günlerine kadar yanından ayırmadığı Ülkü’yü, yurt gezilerine götürmüş ve yanından ayırmamıştı. Türkiye, Atatürkü’nü kaybettiğinde Ülkü henüz 5 yaşlarındaydı.
  • Ayşe Afet İnan:
   • Mustafa Kemal, 1925 yılında İzmir’e geldiğinde gezdiği bir ilkokulda Afet İnan ile karşılaştı. Afet İnan, Selanik’liydi. Ailesi Yunan işgalinden sonra Anadolu’ya göç etmişti. Afet İnan da İzmir Redd-i İlhak ilkokulu’nda okuyordu. Atatürk, Afet İnan’ın ailesinden bir kısmını daha önceden de tanıyordu. Okuma isteği çok yüksek olan Afet’i yabancı dil öğrenmesi için yurt dışına gönderdi. Afet, ailesinin de izniyle 1925’te, İsviçre’nin Lozan kentine Fransızca öğrenmeye gitti.  İstanbul Fransız Kız Lisesi’nde ( Notre Dame de Sion) 1929’a kadar öğrenimini sürdürdü. Ortaöğretim tarih öğretmenliği sınavını kazanarak öğretmenlik belgesi aldı. Ankara Musiki Öğretmen Okulu’na Tarih ve Yurt Bilgisi öğretmeni olarak atandı (1929-1930). Türk tarih Kurumu’nun kuruluş çalışmalarında yer aldı. TTK’da uzun yıllar asbaşkanlık yaptı. ”Türk Tarihi’nin Ana Hatları” adlı eseri vererek Türk Tarih Tezi’nin temellerini attı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. 1938’de doktorasını verdi. 1942’de doçent, 1950’de profesör oldu. Atatürk, ”Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ” kitabını Afet İnan’a yazdırmıştı. Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan, Atatürk’ün pek çok konudaki düşüncelerini ve kişilik özelliklerini yansıtan hatıralarını da tarihe yaptığı tanıklık ile birlikte eserlerinde aktardı. 8 Haziran 1985’te vefat etti.
  • Nebile:
   • 1927 yılının Temmuz ayında üç kız öğrenci, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu’ndan Dolmabahçe Sarayı’na getirilmişti. Bunların içinde Nebile de vardı. Atatürk’ün manevi kızı Nebile, öğrenimine devam etmesi için Ankara’ya getirildi. Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Tahsin Bey ile evlendi. Düğünü 17 ocak 1929’da Ankara Palas’ta yapıldı. Atatürk’ün hastalandığı dönem de Nebile de hastaydı. Bu hastalıktan kurtulamayan Nebile yaşamını yitirdi.
  • Rukiye Ergin:
   • Atatürk manevi kızı Rukiye’yi Konya gezisinde tanıdı. Kimsesiz Rukiye Ankara’ya getirildi. okutuldu. büyütüldü. Rukiye, Jandarma yüzbaşı Hüsnü Erkin ile evlendi. Nikahları Ankara Belediyesi’nce kıyıldı. Düğünleri İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. Atatürk, düğündeki ilk dansı manevi kızı Rukiye ile yapmıştı.
  • Zehra (Zühre) :
   • (Zehra Aylin) Çankaya Köşkü bahçesinde yakında oturan çocukların gittiği ilkokula Sabiha ve Rukiye ile birlikte Zehra da gitmekteydi. Zehra, daha sonra Londra’ya eğitim için gönderildi. Fakat Londra’ya alışamadı. Türkiye’ye döndü. 1936 kışında ise Londra’dan trenle Paris’e geçerken Amiens İstasyonu yakınlarında hava almak için koridora çıktı. Ortadan kaybolmuştu. Bu durum Fransa ile Türkiye arasında kriz yaratabilirdi. Aramalar başlatıldı. Pencereden sarkmasıyla düştüğü saptandı. Olay yerinde can vermişti. Genç kızın cenazesi Paris’ten İstanbul’a getirildi. Maçka mezarlığına defnedildi. Trenden düşme olayını Paris elçiliği görevlilerinden Firuz Kesim yerinde inceledi. Atatürk’e bizzat raporunu sundu. Mustafa Kemal olayı dinledi. M. Kemal: ”Şimdi müteessir oldum. Çok zeki ve inatçı bir kızdı.” diyerek üzüntüsü dile getirdi.
  • Abdürrahim Tunçok:
   • Mustafa Kemal’in manevi oğlu Abdürrahim, M. Kemal’in Van’dan aldığı kimsesiz bir çocuktu. İstanbul’a M. Kemal tarafından getirildiğinde henüz 8 yaşındaydı. Zübeyde Hanım’ın oturduğu Beşiktaş Akaretler’deki evde büyüdü. Kurtuluş Savaşı sonrası Ankara’ya getirildi. Salih Bozok’un oğlu Cemil ile birlikte Çankaya Köşkü yakınlarında bir okula yazıldı. Sanayi Mektebi’nde okudu. Latife Hanım ile Atatürk evlenince Ankara’dan İzmir’e Zübeyde Hanım’ın yanına geldi. Atatürk’ün boşanması ile Ankara’ya geri döndü. 1929’da Berlin Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. Mustafa Kemal, manevi oğlunun tüm giderlerini kendisi karşıladı. 1934 Soyadı Kanunu ile Abdürrahim, ”Tunçok” soyadını aldı. Savarona Yatı’nın alınması görüşmelerinde Atatürk’e tercümanlık yapan Abdürrahim Tunçok, anılarında şunları belirtmişti: ”Kendimi bildiğimde annem olarak bildiğim Zübeyde Hanım’ı, ablam Makbule Hanım’ı, bir de Paşamız’ı tanıdım. Benim ailem, bu aileydi. Ben, kendimi, bu ailenin çocuğu olarak kabul ettim. Hep de böyle kaldım. Gerçek annemin ve babamın kim olduğunu asla öğrenemedim. Rivayete göre babam bir memurmuş. Tayin edildiği Diyarbakır’da annemi akrep sokmuş. Annem ölmüş. Babam beni İstanbul’a getirmiş ve hemen arkasından askere alınmış, cepheye gönderilmiş. Bir daha da dönmemiş. haber de alınmamış…”. Mustafa Kemal’e benzerliği nedeniyle Abdürrahim’in Atatürk’ün gerçek oğlu olduğu iddia edilir. Fakat tarihi belgeler, bunun bir dedikodudan ibaret olduğu gösterir. Ayrıca Abdürrahim Tunçok, yakın dönemde verdiği röportajlarda; Atatürk’ün biyolojik babası olmadığını, Atatürk’ü yetiştiren Zübeyde Hanım’ın elinde yetiştiğini, Atatürk’ün aldığı kültürü, terbiyeyi aldığını, Atatürk’ün büyüdüğü ellerde, havada, ortamda yetişmenin bu fani dünyadaki en büyük feyz kaynağı olduğunu bizzat kendisi belirtmişti. M. Kemal ve Abdürrahim
  • Sığırtmaç Mustafa:
   • Atatürk’ün Yalova’da tanıyıp evlatlık aldığı fakir bir çocuktu. Ailesi Bulgar göçmeniydi. 1929’da sığır güttüğü bir sırada Gazi Paşa ile tanıştı. Beslenmesi, bakımı iyi değildi. Hastaydı. Okuma isteğiyle dolu bir çocuktu. Bu durumu gören Gazi Paşa, Mustafa’yı Şişli Çocuk Hastanesi’ne tedavi olması için gönderdi. Sonra Beşiktaş’ta ilkokula yazdırdı. Mustafa, Atatürk’ün himayesinde ilkokulu, ortaokulu, askeri liseyi, Harbiye’yi bitirdi. Bir zamanların sığır çobanıyken okuyup subay olmuştu. Emekli olduktan sonra Yalova’ya yerleşen Sığırtmaç Mustafa, 15 Ocak 1987’de vefat etti.
  •  

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir