2018 Öğretmenlik Mülakatı Çıkmış Sorular

  1. İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.
  2. E-devlette şubat ayında acılan hizmet dökümü ve daha sonra erişime kapatılan sorgulama hizmeti nedir?
  3. Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?
  4. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?
  5. 2018 G20 zirvesi nerede yapılacak ? (ARJANTİN)
  6. Bireyselleştirilmiş eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Faydalı mıdır?
  7. Eğitim de sosyalleşme sizce nasıl olmalıdır?
  8. Teknoloji ve bilim ilişkisi ile ilgili soru
  9. Öğrenen ve öğretenin ayni ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız.
  10. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda bu ülkelerin genel adi nedir?
  11. Çocuğun sosyalleşebilmesi için neler yapabilirsiniz?
  12. Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sınırlılıkları nelerdir?
  13. Sunuş yoluyla öğretimin iki tane ilkesini belirtiniz.
  14. İngiliz bilim insanı Stephan Hawking hangi alanlarda çalışma yapmıştır?
  15. Kişisel sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz?
  16. Teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
  17. Programlı öğretimin ilkelerinden 2 tanesini söyleyiniz.
  18. Kanguru ve koalalariyla ünlü olan ülkenin adı nedir?
  19. Sözel ve dilsel zekayı nasıl geliştirirsiniz? Branşınızla ilgili örnek veriniz.
  20. Eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırız? Kendi branşınızla ilgili örnek veriniz.
  21. 2018 yılında istifa eden milli atletimiz kimdir?
  22. Üst düzey düşünme becerilerine iki örnek veriniz.
  23. Eğitim teknolojilerinin gelişiminde öğretmenin rolü nedir?
  24. Gezinin sınırlıklarından 2 tanesini söyleyiniz.
  25. Portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır?
  26. Eğitimi teknolojiyle nasıl anlatırsınız?
  27. Afrin’in önemini anlatınız.
  28. Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz.
  29. Her çocuk özeldir, 3 idiots filmlerinde oynayıp Türkiye’yi ziyaret eden oyuncu kimdir?
  30. Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırsınız?
  31. Okul zamanları dışında öğrencilerinizle nasıl etkinlikler düzenlersiniz?
  32. Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız.
  33. Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıları nelerdir?
  34. Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz.
  35. Öğretmenin aktif olduğu yöntemler nelerdir?
  36. Pisa’nın açılımı nedir?
  37. Teknoloji kullanımı fırsat eşitliğini nasıl etkiler?
  38. Bilimsel ve problem çözme yöntemlerinden iki tanesini söyleyiniz.
  39. 2018 yılının en iyi öğretmeni seçilen Türk öğretmen kimdir?
  40. Kulüp seçerken öğrencilerin daha çok faydalanacağı kulüplere nasıl yönlendirirsiniz?
  41. Öğrencilerin üretim yapmasında teknolojinin olumlu olumsuz yönlerine örnekler veriniz.
  42. 2019 da milletvekili sayısı ne kadar olacak?
  43. Matematiksel mantıksal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?
  44. Eğitimde teknoloji kullanılmalı mıdır? Nedenini açıklayınız.
  45. Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir? İki örnek veriniz.
  46. İşbirlikçi öğrenme ile dersinizi işlerken hangi teknikleri kullanırsınız?
  47. Türkiye’de interneti kullanan ilk üniversite hangisidir?
  48. Amacınız öğrenci aktif ders işlemek ise bu amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlersiniz?
  49. İnternetin öğrencilerin sosyalleşmesi acısından olumlu olumsuz yönlerine örnekler veriniz.
  50. Dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabul eder miydiniz? Neden?
  51. İşbirlikçi öğrenmenin ilkelerini yazınız.
  52. E-devletin 2018 Şubat ayında sunduğu hizmet nedir?
  53. Teknolojinin ilköğretimde olumlu ve olumsuz yanlarına örnekler veriniz.
  54. Sınıfınızda okuma dinleme becerisini nasıl geliştirirsiniz?
  55. 2018’de istifa eden atlet kimdir?
  56. 1.Gezi tekniğinin en önemli 2 sınırlılığını açıklayın.
  57. Portakal Çiçeği karnavalı Nerede düzenlenmektedir?
  58. Demokrasi bilincini öğrencilerinize nasıl yerleştirirsiniz?
  59. F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir