2018 Öğretmenlik Mülakatı Çıkmış Sorular – 4

  1. Uçağın mucidi kimdi?
  2. Sınıfta hırsızlık olursa ne yaparsınız?
  3. Doğuştan gelen davranışlardan 2 tane söyleyiniz?
  4. 2018 Nobel ödülü hangi kuruluşa verilmiştir?
  5. Bireysel gelişimi etkileyen faktörler nelerdir?
  6. Öğretmenler özel hayatlarında yaşadıkları sorunları öğrencilere yansıtmalı mıdır?
  7. Teknolojiyi dersin tüm içeriklerinde kullanmak mümkünmüdür?
  8. Açık uçlu soruların sınırlılıklarından 2 tanesini söyleyiniz.
  9. Göbekli Tepe nerededir?
  10. Öğretmenin öğrencinin olumlu benlik tasarımı üzerindeki etkileri nelerdir?
  11. Materyal her derste kullanmalı mıdır?
  12. Bir öğretmen haberleşme konusunu anlatırken öğrencileri postaneye götürüyor” Bu öğretim yöntemi nasıldır ?
  13. Osmanlı Devleti kaç asır hüküm sürmüştür?
  14. Okul eğitimi gereksizdir aile eğitimi yeterlidir sözüne katılıyor musunuz?
  15. 2018 yılı kültür bakanlığı tarafından ne yılı olarak ilan edilmiştir?
  16. 3 ülkeye sınır olan ilimiz ?
  17. Rehberlik hizmetlerinin eğitimde kullanımı ?
  18. Yeni keşfedilen kıta ?
  19. Ulaşım özgüveni nasıl etkiler?
  20. Piagete göre bilişsel gelişimi etkileyen faktörler ?
  21. Öğrenciye nasıl rehberlik edersiniz?
  22. Dersleri nasıl kalıcı hale getirirsiniz ?
  23. Öğrenme nedir ? Açıklayınız.
  24. Batıda çok sesli sanat müziğini tanıtan sanatçı kimdir?
  25. Kaynaştırma öğrencisi devamsızlık yapıyor naparsınız?
  26. Magna Carta nedir?
  27. Gagne’nin öğrenme ürünleri
  28. Dünyadaki en önemli sorun nedir?
  29. Bruner’in gelişim dönemleri
  30. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?
  31. Romantik tasarımda okulsuz eğitim görünüşü savunulur.Buna katılıyor musunuz?
  32. Nobel ödülleri kimlere verilir?
  33. Davranışı uyarıcı-tepki ile açıklayan yaklaşım nedir?
  34. Sınav kaygısını nasıl gideriyorsunuz?
  35. Matbaanın mucidi kimdir?
  36. Oral-Anal-Fallik ve kritik dönemlere göre 12 yaşındaki çocuğa nasıl davranılır?
  37. Çevreden ve öğrenmeden bağımsız gelişen şey nedir?
  38. Rehberlik neden eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır?
  39. İnteraktif öğrenmenin öğretmene faydaları nelerdir?
  40. Olgunlaşma nedir?
  41. UNESCO kültür mirasına 2017’de giren tarihi alan
  42. Piaget’in soyut işlemler dönemi
  43. Freud genital dönem

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir